Bộ Y tế kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Phú Ninh.

Sáng ngày 21.2, Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế tiến hành kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh tại huyện Phú Ninh.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm y tế Phú Ninh trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân; tiết kiệm thời giờ, quản lý hồ sơ chính xác, an toàn... Toàn Trung tâm y tế huyện Phú Ninh có 50 máy vi tính được kết nối liên hoàn, 10/11 trạm y tế trực thuộc triển khai kết xuất dữ liệu đầu ra phục vụ khám bệnh và thanh toán BHYT.

yte

Đoàn kiểm tra ghi nhận những khó khăn hiện nay của Trung tâm y tế huyện Phú Ninh về phần mềm VNPT_HIS nhiều khi hoạt động không ổn định đẫn đến sai sót trong nhập dữ liệu và tiền công điều trị, giá cả thuốc men...và đã trao đổi 01 số giải pháp khắc phục.

Hải Châu

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người