HIỆU QUẢ TỪ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUA TRUNG TÂM GIAO DỊCH MỘT CỬA

Thực hiện Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015, Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015 với mục tiêu xây dựng các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giao dịch và giải quyết công việc; Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, đảm bảo tính thuận lợi, thông suốt; Thời gian qua, UBND xã Tam Vinh đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo cơ chế một cửa. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai làm điểm mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương cho thấy hiệu quả và lợi ích thiết thực không chỉ với người dân và cả bộ máy hành chính.

Tam Vinh là địa phương đầu tiên trong nhiều địa phương của huyện Phú Ninh có cơ sở vật chất được trang bị đạt chuẩn cấp tỉnh. Với mục tiêu xác định là chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng CBCC, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai, chứng thực, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, tháng 7/2012, địa phương đã triển khai thực hiện Đề án cải cách hành chính trên địa bàn. Theo đó, nội dung đề án gồm nhiều nội dung cần thực hiện như đổi mới nâng cao quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng, nâng cao chất lượng các văn bản QPPL, tạo môi trường thông thoáng, thu hút các dự án phát triển kinh tế, tạo sự ổn định bền vững về kinh tế, CT-XH trên địa bàn; Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015; tăng cường các biện pháp quản lý xây dựng nhà đất trên địa bàn; Cải cách trình tự, thủ tục cấp phép vừa thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo quyền hợp pháp của các tổ chức công dân.... Chị Nguyễn Thị Xiêm, cán bộ Trung tâm GDMC Tam Vinh cho biết: Thủ tục hành chính ở đây luôn đảm bảo các nguyên tắc dân chủ, đơn giản, công khai, minh bạch, đúng luật và thống nhất. Không một đơn vị nào tự ý quy định thêm các thủ tục ngoài những quy định của cấp có thẩm quyền và ở đây, không có tình trạng tuỳ tiện hoặc khác nhau thủ tục, biểu mẫu và quy định hành chính. Điều để người dân tin tưởng khi đến đây giao dịch là công khai hoá các quy trình thủ tục, thời gian giải quyết mức thu phí, tiếp nhận và giao trả hồ sơ đúng hẹn.

MOTCUA

Thời gian qua, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xã nhà đã cùng với huyện xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và là khâu đột phá trong CCHC nên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đề án và hướng dẫn thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban liên quan... Đồng thời trích ngân sách 70 triệu đồng đồng đầu tư xây dựng nhà làm việc của bộ phận một cửa nằm trong trụ sở UBND xã, bảo đảm vừa thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, tiện cho khâu giám sát và xác nhận các loại giấy tờ, thủ tục. Đồng thời cũng đã mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị chuyên dụng, hệ thống mạng, thiết bị tin học, văn phòng đáp ứng yêu cầu công việc như máy vi tính, máy fax, máy Photocopy...

Cùng với việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực, địa phương cũng đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động và quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho các lĩnh vực. Trong đó thực hiện theo cơ chế một cửa ở 4 lĩnh vực gồm: đăng ký kinh doanh, tư pháp, lao động - thương binh - xã hội và thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với 1 lĩnh vực là quản lý đất đai. Khi công dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, thay vì phải đến trực tiếp từng bộ phận như trước đây vừa phiền hà, vừa mất thời gian thì nay họ chỉ phải đến một nơi, cán bộ của bộ phận một cửa sẽ xem xét yêu cầu, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.Anh Đoàn Văn Tâm-trú tại thôn Tú Bình xã Tam Vinh chia sẻ: Tôi là người thường xuyên lui tới Trung tâm vì có công việc liên quan đến đất đai. Nhìn chung, cán bộ Trung tâm làm việc khá nhanh nhẹn, hoạt bát, hiệu quả. Tôi không còn phải chờ các thủ tục trong thời gian lâu như trước và phải qua nhiều phòng ban, làm mất thời gian, nay gọn nhẹ hơn và công việc tôi được hoàn thành nhanh hơn.

Ở đây, quá trình phục vụ được thực hiện theo nguyên tắc đến trước phục vụ trước, không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy hoặc phục vụ người thân quen trước. Do phần lớn công dân đến liên hệ giải quyết công việc còn hạn chế về kiến thức pháp luật và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính vì vậy bộ phận một cửa của xã Tam Vinh đã áp dụng nhiều giải pháp hỗ trợ công dân hiểu rõ về các quy trình thủ tục. Kết thúc năm 2012, địa phương đã đăng ký khai sinh cho 127 trường hợp, kết hôn 40 trường hợp, xác nhân tình trạng hôn nhân 68 trường hợp, cải chính thay đổi hộ tịch cho 5 trường hợp, chứng thực bản sao từ bản chính 982 trường hợp... Điều đáng nói ở đây là Tam Vinh đã thường xuyên quán triệt trong đội ngũ CB, đảng viên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM theo chuyên đề "Hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân". Từ đó nâng cao được ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ giao và tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính của nhân dân được kịp thời./.

Nhất Linh-Đài truyền thanh huyện Phú Ninh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người