Triển khai Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2013

Sáng ngày 24/5, UBND huyện Phú Ninh tổ chức cuộc họp triển khai Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2013. Ông Đặng Bá Dự - PCT UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Theo Phương án, từ tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao ở Phú Ninh tập trung ở thôn 2, 3, 4, 6 và 7 của xã Tam Lộc; thôn Tân Vinh, Lâm Môn xã Tam Vinh; thôn Bồng Miêu, Trà Sung, Trung Sơn, Đàn Thượng, Phước Bắc, Phước Lợi và An Lâu 1-2 xã Tam Lãnh. Xã Tam Đại cũng có 4 khu vực có nguy cơ cháy rừng cao là Tân Lợi, Nỗng Vân, Đồng 159, Đồng Vòng và xã Tam Dân cũng có 4 khu vực gồm: Ngọc Giáp, Dương Lâm, Khánh Tân, Ngọc Tú. Theo Hạt kiểm lâm Phú Ninh, nguyên nhân dẫn đến cháy rừng được xác định chủ yếu là do người dân dùng lửa bất cẩn trong vệ sinh rừng sau khai thác; dùng lửa để dò tìm phế liệu, đốt tổ ong lấy mật, tạo cỏ non để chăn nuôi và do mục đích xấu khác...

 hopphongchayrung

PCT UBND huyện Đặng Bá Dự phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, PCT UBND huyện Đặng Bá Dự đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua như: công tác chỉ đạo, phối hợp, tham mưu trong việc bảo vệ, phòng cháy chữa cháy và phát triển rừng. Đồng chí cũng đề nghị UBND các xã có rừng nhanh chóng xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa bàn. Giao Hạt kiểm lâm huyện thành lập tổ kiểm tra thực hiện ở các xã. Các địa phương và chủ rừng khi xây dựng phương án phòng cháy phải có kịch bản giả định tình huống cháy rừng để thực tiễn xảy ra thì ứng phó kịp thời. Riêng Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện, PCT UBND huyện Đặng Bá Dự đề nghị nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực lâm nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và cảnh báo cháy rừng trong cộng đồng; thường xuyên dự báo nguy cơ cháy rừng và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng v.v...

Cuộc họp cũng đã tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Trao đổi, thảo luận xoay quanh công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng để rút kinh nghiệm những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai công tác này thời gian đến hiệu quả, an toàn hơn.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người