Đồng chí Lê Huy Ngọ làm việc về công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Tam Phước huyện Phú Ninh

Sáng ngày 12/4/2013, đồng chí Lê Huy Ngọ- Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, cố vấn chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Văn Gặp- Phó giám đốc Sở NN-PTNT Tỉnh, Phó BCĐ chương trình mục tiêu QGNTM Quảng Nam, đồng chí Huỳnh Tấn Đức- CT UBND huyện đã đến kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới ở xã Tam Phước huyện Phú Ninh.

lhn1

Ông Lê Huy Ngọ phát biểu tại buổi làm việc với xã Tam Phước

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Giảng- bí thư đảng ủy xã Tam Phước cho biết: sau hơn 3 năm phát động, xã nhà đã triển khai thực hiện đạt 18/19 tiêu chí, trong đó có 16 tiêu chí có tính bền vững cao, địa phương phấn đấu đến cuối năm 2013 đạt 19/19 tiêu chí. Với phương châm: tập trung xây dựng nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế tiến bộ, kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư đồng bộ đảm bảo yêu cầu các tiêu chí NTM...đến nay bộ mặt địa phương đã thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao với mức thu nhập bình quân 21,9 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo giảm còn 4,37%.

lhn2

Tuy vậy, phong trào XDNTM ở địa phương còn nhiều hạn chế như: nguồn ngân sách của địa phương còn eo hẹp, trong khi đó nguồn phân bổ của cấp trên chưa đáp ứng với nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng theo Đề án đã được phê duyệt. Đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên việc đóng góp của người dân cũng có hạn. Một số tiêu chí tuy đã đạt nhưng chưa có tính bền vững như: Văn hóa, Y tế, Chợ nông thôn, ANTT và hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, một số cán bộ, đảng viên và bộ phận nhân dân còn trông chờ, ỷ lại chưa thể hiện mình là chủ thể trong xây dựng NTM v.v...

lhn3

Ông Lê Huy Ngọ thăm cánh đồng dưa

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huy Ngọ- Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Cố vấn chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM cho rằng, tuy thời gian thí điểm ngắn nhưng địa phương đã đạt được những kết quả nhất định.

Để đảm bảo tính bền vững các tiêu chí đã đạt, trong thời gian tới, các thành viên trong Ban chỉ đạo huyện, xã, các ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhìn nhận lại hệ thống các tiêu chí đã đạt được trong các năm để xác đinh hướng đi đúng cho những năm tiếp theo. Mục tiêu của Chương trình là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm thay đổi bộ mặt ở nông thôn và thu ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị; công tác XDNTM cần lấy người dân làm chủ thể, cần thực hiện ngay từ từng hộ gia đình, từng xóm và từng thôn. Do vậy, đạt được xã NTM hay không là phục thuộc vào chính người dân, trong đó cán bộ, đảng viên phải là người đi đầu và chịu trách nhiệm vận động nhân dân duy trì tính bền vững của các tiêu chí NTM.

lhn4

Thăm các cháu trường mẫu giáo Tam Phước

Trước đó, đồng chí Lê Huy Ngọ và đoàn công tác đã đi thăm Trường Mầm non Anh Thơ, và một số mô hình sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Đồng thời cũng đã làm việc với lãnh đạo xã Tam An về tình hình thực hiện NTM.

Bích Uyên

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người