Tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở

Xác định hoạt động hòa giải ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần trực tiếp tác động đến việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội; từ ngày 28/9 đến ngày 5/10/2021, Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh-Cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hoà giải ở cơ sở năm 2021 cho các đồng chí Công chức tư pháp - hộ tịch, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 8/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các Hòa giải viên cơ sở.

hg

CT UBND xã phát biểu khai mạc

Hội nghị được các Báo cáo viên pháp luật báo cáo phổ biến kiến thức chung và các kỹ năng hòa giải cơ sở đồng thời lồng ghép giải quyết các tình huống thực tế để các Hòa giải viên thảo luận, phân tích, xử lý, giải quyết. Qua đó, giúp cho đội ngũ Hòa giải viên trên địa bàn huyện nâng cao kỹ năng hoà giải, xử lý, giải quyết hiệu quả hơn những tình huống phát sinh trong cộng đồng dân cư phù hợp với quy định pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội. Có thể nói đây là một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả, góp phần giữ gìn, duy trì đoàn kết trong nội bộ Nhân dân; củng cố, phát huy tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng qua đó phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Lệ Lài

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người