Kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực ngập sâu, nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất

Để chủ động ứng phó bão số 5 và mưa lớn, UND huyện vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các nội dung tại Công văn số 5938/UBND-KTN ngày 08/9/2021, Công văn số 6005/UBND-KTN ngày 09/9/20121 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão CONSON và mưa lớn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2021; Công văn số 13/BCH PCTT&TKCN ngày 10/9/2021 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 cấp huyện, cấp xã để Nhân dân biết, ứng phó.

Phát huy phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng, chống thiên tai; triển khai lực lượng xung kích ở địa phương giúp Nhân dân di chuyển đến tạm trú an toàn, sẵn sàng thực hiện cứu nạn, cứu hộ Nhân dân nơi khó khăn.

Kiểm tra, rà soát, chủ động di dời, sơ tán người, phương tiện, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ưu tiên đến mức tối đa hình thức di dời, sơ tán tại chỗ, xen ghép.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Thanh niên xã Tam Đàn đang giúp Nhân dân chuyển lúa, tránh bão

Đối với các xã có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, trượt lỡ đất đá cần tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo Nhân dân chủ động quan sát khi thấy các dấu hiệu bất thường như: nứt đất, nứt nhà, đất nghiêng, nước chảy sườn đồi chuyển màu... cần chủ động di chuyển đến nơi an toàn. Các địa phương ven suối, các vùng trũng thấp rà soát đảm bảo an toàn các trụ sở sơ tán tập trung, sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của bão. Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngập, tràn; kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực ngập sâu, nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất.

Đồng thời kiểm tra công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở địa phương, nhất là những địa phương dễ bị ngập lụt, chia cắt do bão lũ; chỉ đạo Nhân dân tự dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm tự đảm bảo sinh hoạt từ 7-10 ngày. Nghiêm cấm tàu thuyền, các đò ngang, đò dọc, hoạt động trên các sông, suối, các hồ chứa nước và các nơi ngập lũ sâu để chuyên chở người, hàng hóa...

Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục; thường xuyên báo cáo về UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện theo dõi, chỉ đạo.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người