Tích cực triển khai Nghị quyết 68 tại các địa phương

Triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ–CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Nghị quyết 45/NQ–HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn; tính đến ngày 10/8/2021, phòng Lao động, Thương bình và xã hội huyện đã thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt tiền ăn tại các khu cách ly cho 97 trường hợp (đối tượng là người dân từ vùng dịch trở về), số tiền gần 7,8 triệu đồng. Hiện tại vẫn còn một số hồ sơ đề nghị nhưng chưa đảm bảo thủ tục, phòng tiếp tục hướng dẫn để trình UBND huyện phê duyệt. Cũng trong dịp này, phòng Lao động, Thương bình và xã hội huyện đã đến các khu, cơ sở cách ly tập trung tặng quà cho 42 trẻ em, mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Ông Lê Thanh Long–Trưởng phòng LĐ,TB&XH huyện triển khai các Nghị quyết

Trong thời gian tới, Phòng LĐTB&XH tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị Quyết 68/NQ-CP của Chính phủ; hướng dẫn các thủ tục, tiếp nhận hồ sơ để người dân thực hiện đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

Được biết, trước đó, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền triển khai các văn bản của Chính phủ, tỉnh, huyện về phòng, chống dịch Covid-19 đến công chức văn hóa – xã hội của 11 xã, thị trấn; đồng thời tập trung rà soát triển khai thực hiện chính sách./.

Nguyễn Vân

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người