BHXH Phú Ninh ký kết hợp đồng với các đại lý thu BHXH, BHYT

Chiều ngày 9.4, BHXH huyện Phú Ninh ký kết hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT với Bưu điện Phú Ninh.

Đây là mục tiêu đột phá được BHXH huyện thực hiện trong năm 2021 nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Việc ký kết hợp đồng đại lý thu Bưu điện huyện nhằm mở rộng đối tượng và tạo thêm kênh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Sau ký kết, các đại lý thu sẽ tuyên truyền, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT đến người tham gia BHXH; tổ chức điểm thu tại địa phương theo quy định, đảm bảo thực hiện giao dịch điện tử...

BHXH 1

Dịp này, BHXH huyện tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho các đại lý thu về các quy định, chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; quy trình, nghiệp vụ và thủ tục hồ sơ liên quan đến công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Được biết, đến nay, toàn huyện có tổng số 857 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 587 người so với cùng kỳ và 29,582 người tham gia BHYT, tương đương với cùng kỳ năm 2020.

Hải Châu

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người