Phú Ninh: Tuyên truyền pháp luật hướng về cơ sở

Thực hiện mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí-cấp huyện tổ chức thực hiện-cấp xã tiếp nhận kết quả" năm 2021, ngày 15/3/2021, Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh phối hợp UBND xã và các Hội, đoàn thể xã Tam Đàn tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật, về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn xã Tam Đàn.

Buổi tuyên truyền thu hút trên 90 lượt người đến dự. Tại đây, báo cáo viên đã tuyên truyền các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri. Đặt biệt giới thiệu những điểm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật để qua đó thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình, tự mình đi bầu cử; chọn những người có đức, có tài xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội....

image001 copy copy copy copy

Theo kế hoạch, Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh sẽ tổ chức tuyên truyền thực hiện mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí-cấp huyện tổ chức thực hiện-cấp xã tiếp nhận kết quả" cho 09/09 xã, thị trấn; mỗi đơn vị 02 cuộc tuyên truyền trực tiếp.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân, tin rằng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Phú Ninh sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày một vững mạnh./.

Huỳnh Thị Trợ

Tin mới

Các tin khác