Điện lực: Nghiệm thu đóng điện đường dây trung áp 22K và các trạm biến áp 1000KVA 22/0,4 kV phục vụ hòa lưới điện mặt trời áp mái

Ngày 13/12/2020, Công ty Điện lực Quảng Nam đã thực hiện tư vấn nghiệm thu đường dây trung áp 22 kV và 04 trạm biến áp 1000 kVA thuộc hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh. Đây là các dự án nông nghiệp kết hợp khai thác điện mặt trời mái nhà do 04 công ty: Sâm Sâm, 138 Tam Lộc, Kỳ Nam và Kỳ Hưng làm chủ đầu tư trên địa bàn thôn Cẩm Long, Tam Lộc.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Thực hiện đóng điện các trạm biến áp thuộc dự án điện năng lượng mặt trời

Quá trình nghiệm thu, đo đạc thông số đã cho kết quả hệ thống điện mặt trời mái nhà nêu trên cơ bản đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Điện lực Tiên Phước đã lắp công tơ đo đếm điện năng 2 chiều và thực hiện đóng điện xung kích cho toàn bộ hệ thống.

Khu vực huyện Phú Ninh nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung có số giờ nắng trung bình cả năm khá cao. Đây là địa bàn đã thu hút nhiều dự án điện mặt trời mái nhà trong thời gian qua, trong đó đa số các dự án đã chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại. Theo lãnh đạo huyện Phú Ninh, việc nhanh chóng đưa các dự án nông nghiệp kết hợp khai thác điện mặt trời mái nhà vào vận hành sẽ góp phần cải thiện hình ảnh của huyện nông thôn, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế của huyện nhà trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh covid19. Bên cạnh đó, các dự án này còn góp phần bổ sung thêm nguồn cung điện năng, đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực.

Ông Tạ Đại – Giám đốc Điện lực Tiên Phước cho biết: trong thời gian đến, Điện lực Tiên Phước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và thực hiện ký kết hợp đồng mua bán điện cho các khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn đơn vị quản lý, trong điều kiện khả năng truyền tải an toàn của lưới điện hiện có.

Ngọc Cảnh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người