Phú Ninh: 39/51 thôn, khối phố loại I

Ngày 23/9/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định 2603/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo Quyết định, huyện Phú Ninh có 39 thôn, khối phố loại I; 11 thôn, khối phố loại II và loại III: có 01 khối phố.

Cụ thể, xã Tam An có 04 thôn loại I (An Thọ, An Thiện, An Hòa, An Mỹ); xã Tam Phước có 04 thôn loại I (Cẩm Khê, Xuân Phú, Xuân Điền, Thành Mỹ) và 01 thôn loại II (Phú Mỹ); xã Tam Dân 06 thôn loại I (Ngọc Tú, Dương Đàn, Đàn Trung, Kỳ Tân, Cây Sanh, Khánh Tân); Tam Lãnh có 02 thôn loại I (An Lâu, Bồng Miêu), 04 thôn loại II (Phước Bắc, An Mỹ, Trung Sơn, Đàn Thượng); xã Tam Thái: 02 thôn loại I (Xuân Phú, Khánh Thịnh), 04 thôn loại II (Hòa Bình, Khánh Thọ, Phước Lộc, Trường Mỹ); xã Tam Lộc, Tam Đàn, Tam Thành: mỗi địa phương có 05 thôn loại I; xã Tam Vinh và Tam Đại: mỗi địa phương có 03 thôn loại I. Riêng thị trấn Phú Thịnh có 02 khối phố loại II (Tân Thịnh, Thạnh Đức) và 01 khối phố loại III (Tam Cẩm).

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người