Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Ngày 14/8/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã có công văn số 1483/LĐTBXH-LĐVL gởi UBND các huyện, thị, thành phố về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Theo nội dung công văn, đến thời điểm hiện nay, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, hộ kinh doanh, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, tiến độ còn rất chậm so với kế hoạch đề ra (hoàn thành trước 31/7/2020). Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 10/8/2020 toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 19.954 lao động/ hộ kinh doanh với tổng kinh phí chi hỗ trợ 20,740 tỷ đồng, còn khoảng gần 20.000 lao động/ hộ kinh doanh chưa có Quyết định phê duyệt hỗ trợ với tổng kinh phí dự kiến chi hơn 20 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xét duyệt, thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ đối với hộ kinh doanh, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; kịp thời phê duyệt những hồ sơ đã đảm bảo điều kiện theo quy định tại Quyết định số 15/2020/ QĐ-TTg, Quyết định số 1214/QĐ-UBND và hướng dẫn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1025/LĐTBXH-LĐVL ngày 08/6/2020, Công văn số 1069/LĐTBXH-LĐVL ngày 12/6/2020 và Công văn số 1333/LĐTBXH-LĐVL ngày 24/7/2020. Đối với những đối tượng, ngành nghề, công việc không thuộc quy định, hướng dẫn, đề nghị các địa phương chờ các văn bản bổ sung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; không để hồ sơ tồn đọng tại cấp xã, cấp huyện.

Trường hợp hồ sơ do doanh nghiệp lập để hỗ trợ người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, sau khi có ý kiến của cơ quan Thuế về doanh thu, nguồn tài chính của doanh nghiệp để trả lương, đề nghị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện thẩm định báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (đã gửi cho các địa phương) về nội dung báo cáo tài chính rút gọn và hướng dẫn thẩm định các báo cáo tài chính để hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định. Đồng thời chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã tổ chức chi tiền hỗ trợ người dân phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Kim Thạch

Tin mới

Các tin khác