Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Để đảm bảo việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước đến các đối tượng người có công với cách mạng được trân trọng, kịp thời và chu đáo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam có Công văn số 1275 /HD-LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số nội dung.

Theo đó, mức 400.000 đồng: Tặng cho các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 1097/QĐ-CTN ngày 08/7/2020. Mức 200.000 đồng: Tặng cho các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1097/QĐ-CTN ngày 08/7/2020.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam lưu ý, mỗi người chỉ nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên, đủ điều kiện nhận cả hai mức quà theo quy định thì chỉ được nhận 01 suất quà với mức cao nhất là 400.000 đồng. Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên, đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì chỉ nhận được 01 suất quà của mức đó.

Mỗi liệt sĩ thì thân nhân hoặc đại diện thân nhân được nhận một suất quà mức 200.000 đồng. Trường hợp một liệt sĩ có nhiều thân nhân còn sống (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) thì đại diện thân nhân của liệt sĩ là một đại diện duy nhất trong toàn bộ thân nhân còn sống được nhận một suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng được nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1097/QĐ-CTN thì một đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ được nhận một suất quà. Trường hợp thân nhân của liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống, đồng thời người còn sống duy nhất đó thuộc đối tượng nhận quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1097/QĐ-CTN thì được nhận thêm một suất quà dành cho đại diện thân nhân của liệt sĩ. Trường hợp thân nhân của liệt sĩ có từ hai người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng nhận quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1097/QĐ-CTN thì cử một người để nhận một suất quà dành cho đại diện thân nhân của liệt sĩ. Trường hợp thân nhân còn lại duy nhất đang thờ cúng nhiều liệt sĩ thì mỗi liệt sĩ thân nhân đó được nhận một suất quà.

Đối với liệt sĩ không còn thân nhân thì người đang giữ bản gốc Bằng Tổ quốc ghi công và thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước. Mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng được nhận 01 suất quà 200.000 đồng (tính theo số lượng liệt sĩ). 3 Trường hợp thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đã giao bản gốc Bằng Tổ quốc ghi công cho người thân khác trong gia đình chuyển đến nơi cư trú mới thờ cúng thì do địa phương nơi cư trú mới thực hiện. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả (không hưởng chế độ thương tật do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả) được nhận quà như thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Việc tặng quà của Chủ tịch nước phải đảm bảo đúng đối tượng, không trùng lắp (nhất là trường hợp một người được xác nhận từ hai đối tượng trở lên; thân nhân liệt sĩ đồng thời là người có công với cách mạng) và không được bỏ sót đối tượng. Người có công hoặc thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ không có điều kiện trực tiếp đến nhận tiền thì phải lập giấy ủy quyền theo quy định tại Điều 42 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tin từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phú Ninh, toàn huyện có 4.949 đối tượng người có công được nhận quà của Chủ tịch nước, trong đó 164 trường hợp nhận mức 400.000 đồng, 4.785 trường hợp nhận mức 200.000 đồng với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND huyện chuyển các xuất quà này đến các địa phương để kịp thời trao tận tay các đối tượng nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người