Phú Ninh chi trả tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tính đến sáng 19.5, huyện Phú Ninh đã có 10/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Ninh đã thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đối tượng nhận tiền chi trả đợt đầu gồm người có công cách mạng, người thuộc diện bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các đối tượng này được Bưu điện Phú Ninh thực hiện chi trả tại 11 điểm, gồm một số Bưu điện xã, Bưu điện huyện và một số tại trụ sở UBND cấp xã. Trong 2 ngày 19 và 20/5, 5 địa phương được chi trả, gồm Tam Lãnh, Tam An, Tam Thành, Tam Thái và Tam Đàn với tổng số 773 người có công, hơn 1,1 tỷ đồng được chi trả; 2.242 đối tượng bảo trợ xã hội được chi trả với tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng.

buudien

Bưu điện huyện Phú Ninh chi trả tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trước đó, trong 2 ngày 15 và 16.5, 5 địa phương gồm: Tam Vinh, Tam Đại, Tam Lộc, Tam Phước và thị trấn Phú Thịnh đã thực hiện việc chi trả cho 1.628 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 2.4 tỷ đồng và hơn 1,4 tỷ đồng được chi trả cho 953 người có công. Hiện nay, còn lại một địa phương Tam Dân do số lượng người có công đông nên kết quả rà soát chậm, hiện đang chờ huyện phê duyệt và sớm chi trả cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội.

Bên cạnh đó, UBND 11 xã, thị trấn đồng thời đã chi trả cho tổng số 869 hộ nghèo và hộ cận nghèo với tổng số tiền hơn 648 triệu đồng. Huyện Phú Ninh đang chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các đối tượng còn lại bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để thực hiện chi trả trong đợt tiếp theo./.

Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người