Điện lực Tiên Phước đảm bảo cấp điện trên địa bàn huyện Phú Ninh

Ngày 14/3/2020 Công ty Điện lực Quảng Nam có Quyết định số: 1379/QĐ-QNaPC về việc điều chuyển Đội Quản lý điện tổng hợp Phú Ninh từ Điện lực Tam Kỳ sang trực thuộc Điện lực Tiên Phước; Theo đó, Điện lực Tiên Phước quản lý lưới điện toàn bộ khu vực huyện Phú Ninh với hơn 23.000 khách hàng sử dụng điện; 113.19 kmĐZ 22kV;353.3kmĐZ 0.4 kV; 155 trạm TBA phụ tải; sản lượng điện tiêu thụ hằng tháng khoản 3.4 triệu KWh.

Để phục vụ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện Phú Ninh ngày được tốt hơn, Điện lực Tiên Phước đã sắp xếp lại mô hình quản lý lưới điện. Cụ thể: 02 tổ quản lý lưới Bắc Phú Ninh và Nam Phú Ninh trực thuộc Đội Quản lý điện tổng hợp Phú Ninh, thực hiện nhiệm vụ quản lý đường dây và trạm biến áp với 09 cán bộ công nhân viên; 01 Tổ Kinh doanh và 01 tổ Dịch vụ trực thuộc Phòng Kinh doanh – Tổng hợp Điện lực, thực hiện nhiệm vụ công tác Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng với 08 cán bộ công nhân viên. Các Đội/Tổ trực thuộc đều làm việc tại thị trân Phú Thịnh, huyện Phú Ninh.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Ông Tạ Đại - Giám đốc Điện lực Tiên Phước cho biết: "Với việc bố trí nhân lực, các bộ phận chức năng hợp lý, Điện lực Tiên Phước quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp điện phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện Phú Ninh, góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương".

Nguyễn Vũ Triệu

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người