Đường dây 18001567 - Phúc lợi xã hội cho trẻ em

18001567 là đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em. Đây là một trong những dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp quốc gia đầu tiên được tổ chức có hệ thống liên ngành, liên tỉnh nhằm tiếp nhận thông tin từ người dân, cộng đồng. Đây cũng là một mô hình tiền đề tốt cho các dịch vụ sau này dành riêng cho trẻ em.

Đường dây 18001567 bắt đầu khai trương và hoạt động vào ngày 19/5/2004, ngay từ khi hoạt động, đường dây đã có mục tiêu đầy tham vọng là trở thành một công cụ để đánh giá, phản hồi nhanh tác động của pháp luật chính sách, của dịch vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Ngoài việc phản hồi ngay thì đường dây còn có nhiệm vụ lưu trữ thông tin, hàng tháng có báo cáo định kỳ, hàng quý hoặc 6 tháng có báo cáo chuyên đề làm dữ liệu và bằng chứng để tham mưu cho cơ quan quản lý. Thực tế cho thấy, việc phản hồi này rất nhanh, rất tốt và khá hiệu quả. Bên cạnh đó, bản thân việc tư vấn, tham vấn cũng là một cách truyền thông hướng dẫn cho gia đình, cộng đồng, trẻ em chuyển đổi nhận thức, hành vi thực hiện quyền trẻ em và tham gia vào công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Hiện nay, đường dây đã trở thành một hình ảnh về phúc lợi xã hội của Nhà nước ta dành cho trẻ em. Qua 8 năm hoạt động, đã có; 941.950 cuộc gọi đến, 153.717 cuộc gọi tư vấn, 3.323 trường hợp trẻ em được can thiệp, được trợ giúp và gần 700 trường hợp tư vấn trực tiếp (theo Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em). Trong bối cảnh xã hội ngày càng hiện đại, đòi hỏi hoạt động của đường dây phải đa dạng hóa các kênh tư vấn: Qua điện thoại, Internet, qua thư, qua phát thanh, truyền hình ... Bài học ở nhiều quốc gia cho thấy, họ đã thành công với đường dây tư vấn qua điện thoại cho trẻ em cùng hàng loạt các kênh tư vấn đồng bộ nói trên. Chúng tôi mong rằng, đường dây sẽ có số điện thoại ngắn miễn phí như 113, 115,... để mọi trẻ em được tiếp cận dễ dàng, để được lắng nghe, giải thích những điều các em còn băn khoăn và nhất là phải đáp ứng mọi lúc, mọi nơi.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng để đường dây 18001567 thực sự trở thành phúc lợi xã hội cho trẻ em, đường dây sẽ phấn đấu đạt được các mục tiêu đến năm 2020 mọi trẻ em và người lớn trên cả nước biết và tiếp cận được với các dịch vụ của đường dây, thông qua hệ thống cung cấp rộng khắp từ trung ương đến địa phương; Chất lượng và hiệu quả cung cấp dục vụ được nâng cao và là hợp phần quan trọng của hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia, đáp ứng đầy đủ về cơ bản nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Phát triển, sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đường dây cấp trung ương, trung tâm kết nối khu vực và các trung tâm công tác xã hội cấp tỉnh.

TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH:

Tôn trọng tất cả; Sẵn sàng lắng nghe; Sẵn sàng chia sẻ; Bí mật, riêng tư; Tin cậy, thân thiện; Tư vấn, hỗ trợ ở mức tối đa có thể

Số điện thoại trên toàn quốc: 18001567, người gọi không phải trả bất kỳ khoản phí nào (cước điện thoại và phí tư vấn qua điện thoại)

PHÍM SỐ DIỆU KỲ 18001567

Giải đáp thắc mắc

Cung cấp thông tin

Tư vấn qua điện thoại

Kết nối các dịch vụ

Hỗ trợ và can thiệp

Chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng

Trị liệu tâm lý

Vạn Trung - theo quangnam.gov.vn

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người