Phú Ninh: Triển khai công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Sáng ngày 18/4, ông Lê Văn Ninh – Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Lê Thanh Long – Trưởng phong Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Ninh chủ trì Hội nghị triển khai công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

hn

Quang cảnh Hội nghị công tác đưa người đi lao động nước ngoài

Dân số huyện Phú Ninh đến cuối năm 2018 có 81.139 người, số người có khả năng lao động nằm trong độ tuổi từ 15-60 trên địa bàn là 50.976 người, trong đó số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 42.040 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 61,09% dân số. 11.417 lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Từ năm 2016 đến 2019 trên địa bàn huyện có 149 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hiện nay có khoảng gần 200 lao động của huyện Phú Ninh đang làm việc tại nước ngoài, ước tính mỗi năm gửi thu nhập về gia đình gần 40 tỷ đồng. Đây là con số khá khiêm tốn so với nguồn lao động của địa phương bởi nhiều nguyên nhân như: công tác chỉ đạo ở một số địa phương chưa được quan tâm, chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền chưa tác động đến nhận thức của người dân, còn chung chung; người lao động vẫn còn tâm lý e ngại, chưa xác định được lao động ở nước ngoài là cơ hội để học nghề, tìm kiếm việc làm, lập thân lập nghiệp để thoát nghèo, vươn lên làm giàu; công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể và doanh nghiệp thiếu thường xuyên, chưa chặt chẽ, một số doanh nghiệp cung cấp thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa tạo được niềm tin của người lao động,...

Để người lao động trên địa bàn huyện có nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường lao động nước ngoài, trong thời gian tới huyện Phú Ninh tăng cường sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục định hướng nghề nghiệp, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động, chính sách cho vay vốn theo Quyết định số 25 của UBND tỉnh Quảng Nam; hoàn thiện hệ thống thông tin nguồn lao động phục vụ công tác quản lý điều hành đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá công tác đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài;...Phấn đấu từ năm 2019 đến 2021 Phú Ninh đưa 360 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động./.

Quốc vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người