Phú Ninh, gần 60 triệu đồng vui Tết Trung thu

Vui Tết Trung thu năm nay, UBND huyện Phú Ninh đã trích gần 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em để trao 220 suất quà bằng tiền mặt (200.000đồng/suất) cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 11 xã, thị trấn và đến thăm, tặng quà Làng Hòa Bình, Trung tâm trẻ em khuyết tật, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, đảm bảo mọi trẻ em đều được vui tết trung thu an toàn, tiết kiệm. Huyện Phú Ninh cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và huy động các nguồn lực, các tổ chức, cá nhân cùng tham gia tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

trungthu

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Phú Ninh

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, tặng 80 suất quà tết trung thu cho trẻ em tại 2 trung tâm, 5 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Tam Phước và thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người