Tuyển sinh vào các trường CAND trên địa bàn huyện Phú Ninh

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND), Bộ Công an về công tác tuyển sinh CAND năm 2018, Công an huyện Phú Ninh đã phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn, Trường THPT đóng trên địa bàn để thông báo các thông tin có liên quan đến công tác tuyển sinh vào các trường CAND năm 2018 (đối tượng, tiêu chuẩn, phương thức tuyển sinh...) tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh đăng ký dự tuyển.

image002 copy copy copy copy copy copy

Cán bộ Công an huyện hướng dẫn thí sinh đăng ký dự tuyển

Hiện nay, Công an huyện đã tiếp nhận 25 hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển, giảm mạnh so với năm 2017 do giảm chỉ tiêu tuyển vào các trường và không cho học sinh phổ thông đăng ký xét tuyển vào hệ cao đẳng, trung cấp như trước đây. Công tác tiếp nhận và đăng ký dự tuyển của thí sinh sẽ được tổ chức đến hết ngày 09/4/2018.

Trọng Thành

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người