bannergis

Phú Ninh: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật

Thực hiện Đề án về "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật", theo đó, trên địa bàn huyện Phú Ninh có 2 xã thuộc địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật: xã Tam Dân và Tam Lãnh. Do đó, để nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luật, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; ngày 28/9/2017 Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh phối hợp với UBND xã Tam Dân tổ chức hội nghị tuyên truyền Bộ Luật dân sự và các văn bản có liên quan cho CB-CC của xã, các ngành, đoàn thể thuộc xã; Bí thư chi bộ, Trưởng Ban nhân dân thôn; Tổ trưởng tổ đoàn kết thôn; Trưởng các hội đoàn thể của thôn; tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên cơ sở và Nhân dân tại địa phương.

tuyentruyen

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo viên tuyên truyền những nội dung cơ bản của Bộ Luật Dân sự năm 2015 và đưa ra những tình huống thực tế để các đại biểu tham dự vận dụng quy định của pháp luật cùng nhau giải quyết. Đây là những nội dung tuyên truyền pháp luật mà Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền theo nhu cầu và "đơn đặt hàng" của xã địa bàn trọng điểm.

Sau đợt tuyên truyền tại xã Tam Dân, trong tháng 10/2017 Phòng Tư pháp sẽ phối hợp với UBND xã Tam Lãnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân của xã địa bàn trọng điểm còn lại.

Mỹ Lệ

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh