bannergis

"Kế hoạch hóa Gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh"

ke-hoach-hoa-gia-dinhHưởng ứng ngày Dân số Thế giới hàng năm (11/7), Quỹ Dân số Liên hiệp quốc đều lựa chọn một chủ đề cấp thiết mang tính toàn cầu với mục đích thu hút sự quan tâm của cộng đồng tới các vấn đề dân số nổi bật của thời đại. Chủ đề năm nay được lựa chọn là "Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh". Theo Quỹ Dân số Liên hiệp quốc, đầu tư vào công tác kế hoạch hóa gia đình chính là nhằm cải thiện sức khoẻ, góp phần thực hiện các quyền cho phụ nữ và các cặp vợ chồng trên toàn thế giới. Sự đầu tư này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích về kinh tế và các lợi ích khác có vai trò làm động lực thúc đẩy quá trình phát triển.

Đầu tư vào kế hoạch hóa gia đình còn tạo ra những đóng góp to lớn góp phần không nhỏ vào việc nâng cao lợi tức dân số và tăng tiềm năng kinh tế của quốc gia. Khi tỷ lệ dân số phụ thuộc (dân số trẻ em và người cao tuổi) nhỏ hơn dân số trong độ tuổi lao động, nó tạo ra một lợi thế về kinh tế. Sự kết hợp giữa tăng số lượng người lao động tạo ra thu nhập và giảm tỷ lệ dân số phụ thuộc cộng thêm các chính sách phù hợp sẽ là cơ sở thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế cho các quốc gia, đặc biệt là đối với các quốc gia có mức thu nhập thấp. Thực hiện tốt các quyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho phụ nữ, thanh niên/vị thành niên có vai trò rất quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới. Giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng về kế hoạch hóa gia đình chính là một trong những cách thức đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Phụ nữ lựa chọn thực hiện kế hoạch hóa gia đình sẽ có sức khỏe tốt hơn và có thể giảm các rủi ro liên quan tới tử vong mẹ. Khi người mẹ giãn khoảng cách giữa các lần sinh thì trẻ sinh ra sẽ mạnh khỏe hơn và có thể giảm các nguy cơ tử vong trong 5 năm đầu đời. Nếu phụ nữ có nhiều lựa chọn hơn và được chăm sóc sức khoẻ sinh sản tốt hơn thì họ sẽ có năng lực, vị thế cao hơn và họ có thể tìm kiếm, duy trì các công việc thỏa đáng, đóng góp được nhiều hơn cho gia đình, cho sự thịnh vượng của quốc gia và toàn nhân loại. Gia đình của họ sẽ khấm khá hơn về kinh tế, con cái họ sẽ được hưởng các cơ hội học tập tốt hơn và đây chính là tiền đề tạo nên sự thịnh vượng cho các thế hệ tương lai; cũng chính là cơ sở tạo ra lợi tức dân số và góp phần gia tăng thịnh vượng trên phạm vi toàn cầu.

Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2017, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phú Ninh đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chủ đề, thông điệp "Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh". Cùng với việc truyền thông trọng điểm vào dịp này, thời gian tới, công tác dân số từ huyện đến cơ sở tiếp tục tập trung triển khai các mô hình, đề án nhằm đẩy mạnh truyền thông, vận động các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn xã hội có những hoạt động thiết thực để thực hiện các giải pháp và mục tiêu về dân số, góp phần vào việc giảm sinh, giảm sinh con thứ ba trở lên và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số./.

Như Ánh-TTDS

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh