bannergis

PHÚ NINH TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Thực hiện kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017, chiều ngày 14/4/2017 Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có hiệu lực và đi vào cuộc sống được hơn một năm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến sự lúng túng trong quá trình áp dụng ở cơ sở. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên tập huấn nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ và Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp. Đồng thời, cũng tại lớp tập huấn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về hộ tịch ở cơ sở đã được Báo cáo viên giải đáp cụ thể.

tuphap

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hộ tịch

Sau buổi tập huấn, các học viên được thực hành bằng cách viết bài thu hoạch dưới hình thức trắc nhiệm và qua đó, trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn góp phần khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà cán bộ, công chức, viên chức thường hay gặp trong quá trình đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương.

Mỹ Lệ

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh