Triển khai Chiến dịch " Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ" đợt 1/2017

Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phú Ninh vừa tổ chức hội nghị triển khai Chiến dịch " Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn" đợt 1/2017 trên địa bàn huyện.

Mục tiêu của Chiến dịch lần này là huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể; tăng cường tuyên truyền, vận động và cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ tại các xã, thị trấn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS/KHHGĐ và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Dân số - KHHGĐ được giao năm 2017. 11/11 xã thị trấn đều triển khai chiến dịch, phấn đấu có 90% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có từ 1 đến 2 con thuộc địa bàn Chiến dịch được cung cấp thông tin, tư vấn để nâng cao sự hiểu biết cơ bản về SKSS/KHHGĐ và ngăn ngừa viêm nhiễm đường sinh sản,... Tổ chức thực hiện đạt trên 60% chỉ tiêu kế hoạch năm về sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) lâm sàng trong thời gian diễn ra Chiến dịch; trong đó: triệt sản là 60%, đặt vòng 70% , thuốc tiêm 70 % và thuốc cấy đạt 60%; đồng thời điều trị và hướng dẫn điều trị bệnh phụ khoa cho các đối tượng khi phát hiện bị mắc bệnh.

danso

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phản ánh những khó khăn về kinh phí từ chương trình mục về Y tế -Dân số và hỗ trợ của các địa phương; việc thiếu cán bộ kỹ thuật thực hiện dịch vụ KHHGĐ như Tam Lộc, TT Phú Thịnh... Khắc phục những khó khăn, tập trung chuẩn bị chu đáo và phân công nhiệm vụ cụ thể của BCĐ các cấp, các địa phương quyết tâm triển khai thực hiện Chiến dịch truyền thông đợt 1/2017 đạt kết quả như kế hoạch đề ra.

Trung tâm DS-KHHGĐ

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người