bannergis

Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2016)

Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số với chủ đề "55 năm truyền thống công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, vì hạnh phúc mỗi gia đình, vì sự phát triển bền vững của đất nước" và Kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2016); Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phú Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm và tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

danso

Sau hơn 10 năm huyện Phú Ninh thực hiện công tác DS-KHHGĐ, với nhận thức sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình đã thật sự đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng. Huyện đã đạt được mức sinh thay thế năm 2016 là 1,89 con/1 phụ nữ (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ); duy trì được mục tiêu giảm sinh; chất lượng dân số từng bước được nâng lên. Mức giảm tỷ suất sinh thô 2016 còn 12,45%o, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2005 là 25,05% đến năm 2016 giảm xuống còn 12.11%, trung bình mỗi năm giảm 1,17%; mô hình thôn, khối phố không có người sinh vi phạm quy định sinh 1 hoặc 2 con được duy trì và thực hiện tốt tại nhiều địa phương; từ 7 mô hình đạt năm 2005 đến nay là 14 mô hình. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chấp nhận các biện pháp tránh thai hiện đại trung bình hằng năm chiếm trên 70%. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập của nhân dân.

TTDS

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh