Xây dựng "Tộc văn hóa" ở Phú Ninh

image002 copy

Những năm qua, tại huyện Phú Ninh, các tộc họ có vai trò quan trọng trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Cùng với các hội, đoàn thể, các tộc họ đã tham gia tích cực vào việc giáo dục, vận động con cháu xây dựng quê hương

Nhiều điểm mới về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa ", Khu dân cư văn hóa

VH1

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", lần đầu tiên, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa "; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa"

UBND cấp huyện thực hiện việc quản lý nhà nước về di tích trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp

image002 copy copy copy copy copy copy copy

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh vừa ký quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy chế gồm 6

Tộc Trần Đức (Khánh Thọ, Tam Thái) phát động xây dựng Tộc văn hóa

image001 copy copy copy copy copy

Sáng ngày 25/4/2019, tộc Trần Đức - Khánh Thọ, xã Tam Thái tổ chức phát động xây dựng Tộc văn hóa và khánh thành nhà thờ Tộc.

Lãnh đạo UBND xã Tam Thái trao Quyết định và giấy công nhận

Tộc ước cho tộc Trần Đức - Khánh Thọ

Vào năm

Ý NGHĨA CỦA NGÀY LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

image002

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương trở thành ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam để tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng đã có công đựng nước và giữ nước. Lễ được tổ chức hằng nằm vào ngày 10/3 âm lịch tại Đền Hùng – Việt Trí – Phú Thọ

Phú Ninh: Chuyển biến trong thực hiện tang lễ văn minh

TANGLE

Gần 2 năm nay, nhiều khu dân cư, tộc họ, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Phú Ninh thực hiện khá tốt việc không rãi vàng mã, tiền Việt Nam, tiền nước ngoài trên đường đưa tang. Cuộc vận động đang có sức lan tỏa rộng khắp, cần được nhân

Khai giảng lớp dạy học bóng đá tại huyện Phú Ninh

bong da001

Chiều ngày 7.4, Trung tâm bóng đá cộng đồng Đức Nhật tổ chức khai giảng lớp dạy học bóng đá tại huyện Phú Ninh.

Tham gia lớp học có 60 học viên (từ 6 đến 16 tuổi), các học viên được đội ngũ huấn luyện viên dạy những kỹ năng cơ bản của bóng đá, được

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người