Nâng cao vai trò Mặt trận trong phối hợp vận động xây dựng Tộc văn hóa, giám sát xây dựng các danh hiệu văn hóa

Ngày 29/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp tổ chức Tọa đàm về phát huy vai trò của Mặt trận trong phối hợp vận động xây dựng Tộc văn hóa; giám sát việc thực hiện các danh hiệu văn hóa theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện. Các đồng chí: Lê Văn Ninh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Thị Ngọc Vân - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

Hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Vân - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lê Thị Bích Phượng; Đỗ Văn Luật- Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Các đại biểu thảo luận về giải pháp trong xây dựng các danh hiệu văn hóa

Tại buổi tọa đàm, nhiều tham luận về kinh nghiệm, giải pháp vận động xây dựng Tộc văn hóa; việc triển khai thực hiện các danh hiệu Gia đình, Thôn – Khối phố, Tộc văn hóa được trao đổi, trình bày, thảo luận thu hút sự quan tâm của buổi Tọa đàm, góp phần nâng cao vai trò của hệ thống Mặt trận trong phối hợp thực hiện và giám sát xây dựng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn. Nhiều ý kiến cũng chia sẻ những khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Tộc văn hóa; 01 số tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu Tộc văn hóa còn chung chung, chưa phù hợp; công tác phối hợp duy trì sau khi được công nhận Tộc văn hóa chưa chặt chẽ. Đối với danh hiệu Gia đình, Thôn – Khối phố văn hóa, công tác giám sát chưa thường xuyên, việc triển khai xây dựng và bình xét công nhận có nơi còn dễ dãi, chưa đúng quy trình; chất lượng các danh hiệu thiếu bền vững; công tác phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo phong trào các cấp thiếu thường xuyên...

image003 copy copy copy copy copy copy copy copy

Đồng chí Lê Văn Ninh – Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, đồng chí Lê Văn Ninh – Phó Bí thư Huyện ủy đề nghị Mặt trận phối hợp UBND huyện tham mưu Huyện ủy chỉ đạo việc tăng cường trách nhiệm của cấp ủy Đảng và các tổ chức chính trị trong việc chỉ đạo xây dựng Tộc văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; xác định rõ trách nhiệm giữa các ngành, các cấp trong việc vận động ra mắt, công nhận và duy trì Tộc văn hóa. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, công nhận và tôn vinh những Tộc văn hóa tiêu biểu. Kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các danh hiệu văn hóa, nhất là Tộc văn hóa. Thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển phong trào.

K.T

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người