Phát động xây dựng tộc văn hóa tộc Nguyễn Đức Đại đồng đông (Tam Lộc)

Góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", xây dựng tộc văn hóa, sáng ngày 21/4, Tộc Nguyễn Đức Đại đồng đông, thôn Đại Qúy, xã Tam Lộc tổ chức lễ phát động xây dựng tộc văn hoá. Đây là tộc thứ 10 của địa phương phát động xây dựng tộc văn hóa.

Tại buổi lễ, UBND xã Tam Lộc đã trao Quyết định công nhận Tộc ước cho đại diện Hội đồng gia tộc. Tộc ước gồm 5 chương, 32 điều; nội dung được phổ biến rộng rãi cho con cháu trong toàn tộc. Tất cả con cháu trong tộc đều có trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng tộc văn hóa đề ra. Lãnh đạo địa phương đã đề nghị gia tộc và các thành viên trong tộc phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức phấn đấu lao động, học tập, xây dựng tộc Nguyễn Đại đồng đông thực hiện đảm bảo các nội dung của tộc ước và phấn đấu được công nhận tộc văn hóa.

image002 copy copy copy copy copy copy

Ông Phan Thanh Bình – Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tam Lộc trao Tộc ước cho Tộc Nguyễn Đức đại đồng đông

Hiện nay, tộc Nguyễn Đại đồng đông được phân chia 10 nhánh, ở các xã: Tiên Cảnh, Tiên Cẩm (huyện Tiên Phước) và Tam Lộc, Tam Thành (huyện Phú Ninh) với 200 hộ, 600 khẩu.

Dịp này, con cháu trong tộc đã cùng nhau ôn lại truyền thống văn hóa của gia tộc từ khai cơ lập nghiệp cho đến nay và cam kết thực hiện tộc ước. Phấn đấu hằng năm có trên 98% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Trong gia tộc không có người vi phạm pháp luật, con cháu trong độ tuổi đi học đều được đến trường, không bỏ học giữa chừng; phấn đấu trong sản xuất kinh doanh và học tập nêu gương tốt cho con cháu noi theo; phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài; giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia tốt các phong trào của địa phương. Hằng quý, mỗi chi tộc họp để đánh giá việc thực hiện tộc ước và công việc chung của tộc. Định kỳ, tộc tổ chức họp 01 lần vào ngày 15/7 (âm lịch) và ngày mùng 10/3 (âm lịch) là ngày giỗ chạp chính của tộc Nguyễn Đại đồng đông.

Kim Thạch

Tin mới

Các tin khác