Tổng kết 20 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000-2020)

Ngày 11/3, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai, thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" trên địa bàn giai đoạn 2000 - 2020. Đồng chí Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Vũ Văn Thẩm – Bí thư Huyện ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong 20 năm qua, phong trào "TDĐKXDĐSVH" trên địa bàn huyện Phú Ninh được cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đến năm 2020, toàn huyện có 20.206 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 91.2%; 43 thôn, khối phố văn hóa, đạt 84.3%; 06 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 60%; 77 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 9.3.9%; 64 tộc văn hóa.

Hội nghị tiếp tục triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; trong đó, phấn đấu hằng năm có 10 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 90% thôn, khối phố văn hóa; trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Phấn đấu đến năm 2025, có thêm 15 tộc ra mắt xây dựng tộc văn hóa, thêm 15 tộc được công nhận tộc văn hóa; mỗi xã, thị trấn có ít nhất 02 câu lạc bộ trên lĩnh vực văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả; trên 40% dân số tham gia tập luyện thể thao thường xuyên; 100% di tích có quyết định công nhận được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và được cắm mốc quản lý, gắn bia và quản lý tốt. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền thanh huyện và 100% Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn; Nhà văn hóa - khu thể thao thôn, khối phố đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025 và phát huy hiệu quả hoạt động.

vh

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện Nguyễn Thị Ngọc Vân đã biểu dương và ghi nhận thành tích mà các ngành, các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm triển khai sâu rộng phong trào "TDĐKXDĐSVH" tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các các giá trị văn hóa truyền thống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu trong cộng đồng dân cư. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong triển khai thực hiện; đưa các nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hóa vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể để tập trung chỉ đạo, thực hiện hằng năm. Lồng ghép, nâng cao chất lượng các nội dung phong trào với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững., chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cấp xã, thôn gắn với duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả...

Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 26 tập thể, 19 cá nhân và 11 gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2020.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người