Tam Dân tổng kết 20 thực hiện phong trào Toàn đân doàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ngày 20/01, UBND xã Tam Dân tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

Qua 20 năm thực hiện, phong trào đã gắn kết với nhiều cuộc vận động và chương trình, kế hoạch hành động, đã phát huy vai trò tự quản của người dân trong cộng đồng. Qua đó, đã không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn; các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm gìn giữ, các quy tắc ứng xử văn hóa được hình thành, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Có thể nói phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn trong quần chúng Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã Tam Dân. Đến nay toàn xã có 2.669 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 93,28%, tăng 73,18% so với năm 2.000. Năm 2000, toàn xã không có thôn đạt thôn văn hóa, đến nay có 3/6 thôn văn hóa, tỷ lệ 50%; vận động 7 tộc xây dựng tộc văn hóa. Hằng năm có 100% cơ quan đơn vị đăng ký xây dựng và được công nhận đạt chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa.

IMG 6399

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021 - 2025, xã Tam Dân phấn đấu 100% hộ đăng ký gia đình văn hóa; trên 93% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hoá 3 năm liên tục. 100% thôn văn hóa; cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 100% thôn có khu vui chơi, giải trí trẻ em và người cao tuổi. Mỗi thôn thành lập ít nhất từ 1-2 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và duy trì, hoạt động có hiệu quả. 100% hộ dân có người thân qua đời thực hiện không rãi vàng mã, tiền Việt Nam và các loại tiền nước ngoài trên đường đưa tang. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% cổng thôn, cổng tổ đoàn kết kiên cố. Giữ vững 7 tộc văn hóa và ra mắt 2 tộc văn hóa...

Dip này, UBND xã Tam Dân đã trao giấy khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích tích cực trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 -2020.

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người