UBND tỉnh công nhận 2 di tích lịch sử cấp tỉnh ở huyện Phú Ninh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định 4009/QĐ-UBND ngày 31.12.2020 về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

Theo đó, huyện Phú Ninh có 2 di tích lịch sử cấp tỉnh được công nhận lần này gồm: Địa điểm Chiến thắng đồn Chóp Chài (xã Tam Đại) và Suối Đá-Phòng tuyến Nghĩa hội Quảng Nam (xã Tam Dân).

ĐCC

Di tích địa điểm Chiến thắng đồn Chóp Chài (xã Tam Đại)

UBND tỉnh công nhận 5 di tích lịch sử cấp tỉnh ở 2 địa phương là TP.Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn gồm: Lăng Thờ Đức ông Nam Hải ( xã Tam Thanh), Địa điểm thành lập Chi bộ Sông (P. Trường Xuân), Đình làng Giao Ái (xã Điện Hồng), Bàu sen và Lăng Bà làng Viêm Minh (P. Điện Ngọc), Nhà thờ chư vị Tiền hiền làng La Qua (xã Điện Minh).

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện ngay công tác quản lý nhà nước đối với các di tích được công nhận lần này, có kế hoạch tôn tạo, bảo tồn phát huy giá trị lịch sử của các di tích, giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ.

Hải Châu

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người