Hưởng ứng "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Hưởng ứng "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" và Ngày gia đình Việt Nam 28/6, UBND huyện vừa có văn bản đề nghị các ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" (tháng 6 năm 2020). Chủ đề "Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội". Thời gian tổ chức từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6 năm 2020.

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay có Chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình". Thời gian tổ chức các hoạt động truyền thông từ ngày 20/6 đến hết ngày 30/6 năm 2020.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Các nội dung, hình thức tuyên truyền sẽ được triển khai như: Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; các kỹ năng ứng phó với bạo lực, kiến thức xây dựng gia đình "no ấm, tiến bộ, hạnh phúc". Tuyên truyền về chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020; ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Mở chuyên trang, chuyên mục, tin bài, phóng sự trên sóng truyền thanh, cổng thông tin điện tử của huyện và các ngành, đoàn thể huyện; hệ thống loa truyền thanh, trang tin điện tử các xã, thị trấn về tình hình bạo lực gia đình; các hình thức và hậu quả của bạo lực gia đình; các biện pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình; các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Tổ chức các đợt truyền thông, hội diễn, giao lưu trong điều kiện dịch covid-19 được khống chế.

UBND huyện chỉ đạo các Ban, ngành, UBND các xã, thị trấn; đề nghị hội, đoàn thể căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức tuyên truyền "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" và hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với các hình thức sinh hoạt phù hợp, hiệu quả; đồng thời cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn, vận động các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình"; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nêu gương các gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm góp phần giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn huyện.

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người