Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, phòng Văn hóa – Thông tin huyện Phú Ninh vừa có hướng dẫn tuyên truyền hưởng ứng sự kiện này.

Với chủ đề "Yêu thương và chia sẻ", các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế hành phúc 20/3 năm nay tập trung các nội dung chủ yếu như: Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng...

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử huyện, sóng truyền thanh huyện và Đài truyền thanh, trang thông tin điện tử các xã – thị trấn. Bên cạnh đó, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020 tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

Các cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động gắn với các sự kiện của ngành, địa phương, các ngày kỷ niệm trong tháng 3. Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình khó khăn trên tinh thần yêu thương và chia sẻ. Thời gian tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2020 tập trung cao điểm từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 3 năm 2020.

BBT

Tin mới

Các tin khác