Kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2019

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn huyện; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện phong trào; Tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, xây dựng các danh hiệu văn hoá ngày càng thiết thực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên lĩnh vực văn hoá; Từ ngày 6/11/2019, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện thành lập 4 đoàn kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa tại các địa phương trên địa bàn.

VH

Đợt kiểm tra tập trung vào việc kiểm tra thực tế công tác triển khai thực hiện và kết quả đạt được trong xây dựng các danh hiệu văn hóa tại địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, các thủ tục đề nghị kiểm tra công nhận của thôn, khối phố; xã, thị trấn; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Kiểm tra kết quả bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, kết quả bình xét Tộc văn hóa; xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị...

Việc kiểm tra các danh hiệu văn hóa của các đoàn sẽ hoàn thành trước ngày 15/11/2019, sau đó Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện" sẽ họp, tổng hợp các kết quả và trình UBND huyện ra quyết định công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện năm 2019.

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người