Công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở huyện Phú Ninh

Những năm qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) trên địa bàn huyện luôn được quan tâm chỉ đạo. Phối hợp với các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể vận động thành lập các Câu lạc bộ (CLB) xây dựng gia đình phát triển bền vững, các loại hình CLB về gia đình; địa chỉ tin cậy... nhằm tuyên truyền, giáo dục, đồng thời thông tin ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo lực gia đình xảy ra.

Nhiều năm qua, Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan Thường trực tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện phối hợp Hội LHPN, Phòng Tư pháp và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên toàn huyện. Từ năm 2008 đến nay, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện tổ chức 85 điểm ở thôn, khối phố tuyên truyền trực tiếp Luật PCBLGĐ, Luật bình đẳng giới đến với nhân dân thu hút hơn 21.500 lượt người tham dự. Lồng ghép tuyên truyền Luật PCBLGĐ thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật, đã trợ giúp miễn phí cho 1.565 trường hợp và tư vấn pháp luật cho 165 trường hợp. Cấp phát 18.600 tờ rơi và 6.750 tài liệu tuyên truyền về Luật PCBLGĐ, Luật bình đẳng giới cho cán bộ, nhân dân và học sinh. Hội LHPN xây dựng mô hình địa chỉ tin cậy về PCBLGĐ (nòng cốt là Công an viên, Trưởng thôn, chi hội Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Hội Nông dân...), duy trì và phát triển 51 CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc" với 1.462 thành viên, triển khai nội dung cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch". Công an huyện cấp phát khoảng 15.000 bản tin về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông báo nhiều địa chỉ tin cậy tại các thôn, khối phố. Công tác tuyên truyền cũng đã được huyện tập trung qua nhiều hình thức: trên Cổng thông tin điện tử huyện, sóng truyền thanh, tuyên truyền trực quang, lưu động, gặp mặt, tổ chức hội thi...

Theo số liệu thống kê từ các địa phương, 10 năm qua (2008-2018), toàn huyện có 77 vụ bạo lực gia đình, trong đó 62 vụ nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, 04 vụ trẻ em, người già 02 vụ, nam giới 09 vụ. Hình thức bạo lực chủ yếu là đánh đập thể xác, bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế. Toàn huyện đã củng cố hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc 01 đối tượng, xử lý hành chính 09 trường hợp, phạt 13,5 triệu đồng, đa số các vụ còn lại dùng biện pháp góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, thực tế số vụ việc gởi đơn đến các cơ quan công tố của huyện lại tăng cao. Theo số liệu của Viện kiểm sát huyện từ năm 2008 đến nay, đã thụ lý, kiểm sát giải quyết 1.116 vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, trong đó 311 vụ có nguyên nhân từ bạo lực gia đình.

IMG 5314

Một tiểu phẩm được thể hiện tại Hội thi ý tưởng truyền thông An toàn cho phụ nữ và trẻ em huyện Phú Ninh.

Các CLB gia đình phát triển bền vững và nhóm PCBLGĐ ở các địa phương cũng được thành lập. Năm 2008 được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, UBND huyện đã chọn 5 thôn của xã Tam Dân để xây dựng thí điểm mô hình CLB gia đình phát triển bền vững, đó là: Ngọc Tú, Ngọc Giáp, Dương Đàn, Dương Lâm và Khánh An. Sau đó, mô hình đã nhân rộng ở 03 xã: Tam Lộc (thôn Eo Gió), Tam An (thôn An Thiện), Tam Phước (thôn Phú Lai). Ngoài ra, Hội LHPN huyện cũng duy trì và xây dựng mới các mô hình, CLB trợ lực như: ''Xây dựng gia đình hạnh phúc''; "Phòng chống bạo lực gia đình"; "Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế"; "Giáo dục đời sống"; "Nuôi dạy con tốt"... ở 11 xã, thị trấn. Các CLB tổ chức duy trì hoạt động, đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân, góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình hiện nay.

Tuy nhiên, công tác PCBLGĐ trên địa bàn huyện Phú Ninh thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại; việc thực hiện Luật PCBLGĐ còn lúng túng, mới chỉ dừng lại ở bề nổi như tổ chức hội thi văn nghệ, giao lưu tọa đàm tập trung vào dịp kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các văn bản thi hành Luật PCBLGĐ chưa sâu, hình thức chưa đổi mới. Công tác thống kê số liệu về gia đình và bạo lực gia đình khó khăn, kinh phí hỗ trợ việc điều tra thu thập số liệu hạn chế. Tâm lý người dân còn che dấu nạn bạo lực trong gia đình, chỉ khi sự việc mâu thuẩn cao thì thường gửi đơn đến các cơ quan công tố đề nghị giải quyết, bỏ qua các bước hòa giải ở cơ sở. Cạnh đó, các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi bạo lực gia đình đôi lúc chưa kịp thời. Việc xử lý các hành vi vi phạm bạo lực gia đình chưa kịp thời; công tác tư vấn, giải quyết mâu thuẫn trong gia đình theo pháp luật còn hạn chế. Nội dung sinh hoạt của các CLB gia đình phát triển bền vững chất lượng chưa cao; nhóm PCBLGĐ hoạt động chưa hiệu quả...

gl

Các hoạt động truyền thông liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Để công tác PCBLGĐ thời gian tới đạt được kết quả cao, Ban chỉ đạo các cấp cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền; đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm của các ngành các đoàn thể, các tổ chức chính trị và các thành viên, gia đình trong việc việc thực hiện PCBLGĐ, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hoá các hoạt động truyền thông, phổ biến đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nâng cao các kiến thức cơ bản về gia đình, phòng- chống BLGĐ, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới... nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân cùng chung tay PCBLGĐ.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cấp, để thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình và PCBLGĐ.

- Củng cố, kiện toàn ổn định cán bộ làm công tác gia đình từ huyện đến cơ sở. Làm tốt việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ này và cộng tác viên các cấp.

- Duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình can thiệp phòng - chống BLGĐ, trong đó chú trọng vào những địa phương có nguy cơ cao về BLGĐ, tệ nạn xã hội.

- Chú ý xây dựng mạng lưới cộng tác viên; thường xuyên cập nhật, thống kê và xử lý thông tin cơ bản về gia đình; phòng, chống BLGĐ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, tư vấn và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những cá nhân, gia đình có hành vi vi phạm pháp luật về PCBLGĐ; thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ, kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác gia đình; PCBLGĐ.

- Hàng năm nhân các ngày kỷ niệm Quốc tế hạnh phúc 20/3, Gia đình Việt Nam 28/6, Thế giới xóa bỏ bạo lực gia đình đối với phụ nữ 25/11 tổ chức các hoạt động như: biểu dương gia đình tiêu biểu xuất sắc, hội thi, hội diễn, thể dục thể thao, nói chuyện chuyên đề... nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình trong việc quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình,"CLB gia đình phát triển bền vững", "Nhóm phòng chống bạo lực gia đình" ở các thôn, khối phố trên địa bàn.

- Quan tâm hỗ trợ khi kinh phí đảm bảo cho hoạt động công tác gia đình; PCBLGĐ.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện trong thời gian tới, với những giải pháp nêu trên mong rằng sẽ giúp ban chỉ đạo các cấp tham khảo, bổ sung cho sát thực tế chỉ đạo các hoạt động công tác gia đình ngày càng nâng lên chất lượng.

Kim Thạch

Tin mới

Các tin khác