Xây dựng "Tộc văn hóa" ở Phú Ninh

Những năm qua, tại huyện Phú Ninh, các tộc họ có vai trò quan trọng trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Cùng với các hội, đoàn thể, các tộc họ đã tham gia tích cực vào việc giáo dục, vận động con cháu xây dựng quê hương nông thôn mới Phú Ninh.

Năm 2007, phong trào xây dựng "Tộc văn hóa" tại Quảng Nam bắt đầu phát triển mạnh. Đặc biệt, ngày 26/10/2007, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3405/QĐ-UBND về Quy chế công nhận danh hiệu "Tộc văn hóa" trên địa bàn tỉnh. Từ đây, "Tộc văn hóa" là một trong những danh hiệu văn hóa của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Đối với huyện Phú Ninh, công tác xây dựng tộc văn hoá được tuyên truyền, vận động và triển khai sâu rộng trên địa bàn. Cùng với việc tập trung hướng dẫn các tộc tổ chức đăng ký phát động xây dựng tộc văn hóa, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (viết tắt BCĐ) các cấp thường xuyên chú trọng đến nội dung Quy ước xây dựng Tộc văn hóa (Tộc ước), đặc biệt từ khi có chủ trương về xây dựng nông thôn mới, BCĐ các cấp đã hướng dẫn đưa nội dung này vào một trong các nội dung của Tộc ước; mặt khác thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động; lấy chi, phái của tộc để tổ chức phát động phong trào... Với những cách làm như trên, công tác xây dựng tộc văn hóa trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Đến tháng 5/2019, toàn huyện có 81/198 tộc hiện có ở địa phương có Tộc ước được UBND xã, thị trấn công nhận và tổ chức lễ ra mắt phát động xây dựng Tộc văn hóa, 60/81 tộc được công nhận danh hiệu Tộc văn hóa. Các Tộc đều thành lập Hội đồng gia tộc (HĐGT), hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác và tự quản.

image002 copy

Nhiều tộc tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương

Hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, các tộc trên địa bàn đã chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên trong xây dựng gia đình văn hóa, thôn - khu phố văn hóa. Đây là một trong những mục tiêu chính để các tộc hướng tới xây dựng Tộc văn hóa. Qua phong trào đã xuất hiện được nhiều mô hình, điển hình cần tiếp tục nhân ra diện rộng, cụ thể như: tộc Phan Đình (Trung Đàn, Tam Đại), Trần Văn (Trường Thành, Tam Thành), Nguyễn Đức (Đại Đồng, Tam Lộc) xây dựng tộc họ không có người sinh con thứ 3 trở lên, không có tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình. Tộc Đinh (Thạnh Hòa 1, Tam Đàn); Nguyễn Văn (Phú Điền, Tam Phước), tộc Thái (Long Sơn, Tam Đại) xây dựng "Quy chế tổ chức và hoạt động của gia tộc", đề nghị các chi phái chấp hành và vận động con cháu thực hiện có hiệu quả. Các tộc Trần Văn, Huỳnh Tấn (Tam Thành) duy trì mô hình "nuôi heo đất", "hủ gạo tình thương" với số tiền trên 20 triệu đồng mỗi năm để giúp đỡ hộ nghèo. Các tộc Hồ Đức, Nguyễn Thanh (Tam Dân) thì "góp vốn quay vòng" hỗ trợ những gia đình khó khăn phát triển kinh tế. Một số tộc ở các xã Tam Thái, Tam Đại, Tam Thành, Tam Đàn... còn thành lập "Hội nàng dâu", định kỳ tổ chức sinh hoạt để ghi nhận, biểu dương vai trò các nàng dâu trong mỗi gia đình. Nhiều Tộc tích cực vận động con cháu hiến đất, giải tỏa mặt bằng, di dời mồ mả, vật kiến trúc, đóng góp tiền của, công sức để tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...

image004 copy

Các tộc đã xây dựng Tộc ước được UBND các xã, thị trấn công nhận

Ngoài những tộc đạt danh hiệu văn hóa trong nhiều năm liền, các tộc mới phát động những năm gần đây như: Lê Văn (Trường Thành, Tam Thành), Phạm Đại (Phú Thanh, Tam Thành), tộc Võ (Tam Lãnh), Hồ Công Tú Chàng (Phú Điền, Tam Thành), tộc Trần Thanh (Kỳ Phú, Tam Phước), tộc Hồ Công (Qúy Lộc, Tam Lộc), Lê Tú Cẩm (Cẩm Long, Tam Lộc), Trần Thanh (Khánh Thịnh, Tam Thái)... đều có phong trào phát triển mạnh, sôi nổi. Các tộc đã xây dựng Tộc ước phù hợp với tình hình và đặc điểm của dòng tộc, truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương và phấn đấu thực hiện tốt 6 tiêu chuẩn công nhận danh hiệu "Tộc văn hóa" theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, một nét riêng về tính nhân văn mà các tộc đã thể hiện, là khơi nguồn, động viên con cháu thành đạt góp sức giúp đỡ các hộ nghèo mà hiệu quả nhất là việc đóng góp, xây dựng quỹ khuyến học để động viên con cháu không có điều kiện được tiếp tục trên con đường học vấn. Theo báo cáo của các địa phương, bằng nhiều hình thức, thời gian qua các Tộc đã huy động Quỹ khuyến học hằng năm từ 2-6 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ phát thưởng cho gần 4.000 lượt học sinh, sinh viên học giỏi... góp phần cùng toàn huyện xây dựng và đẩy mạnh phong trào xã hội học tập.

Mô hình tổ chức, hoạt động của mỗi Tộc khác nhau nhưng tựu trung lại vẫn là tập hợp các con cháu trong gia tộc để cùng nhau cam kết thực hiện những nội dung trong Tộc ước về truyền thống gia tộc, phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Cây có cội, nước có nguồn", "Chim có tổ, người có tông"... qua đó xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng, góp phần xây dựng nên những giá trị đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam.

Với những kết quả đạt được cho thấy, vai trò của Tộc họ ngày càng được khẳng định. Tộc họ đã có những đóng góp tích cực trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh chính trị của các địa phương. Tộc văn hóa là một mô hình hay, cần được duy trì và phát huy trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người, mọi nhà...

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người