UBND cấp huyện thực hiện việc quản lý nhà nước về di tích trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh vừa ký quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy chế gồm 6 Chương, 28 Điều quy định hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trong danh mục kiểm kê di tích thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Nam; trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, chủ sở hữu di tích và Nhân dân trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Định kỳ hằng năm, UBND cấp huyện chỉ đạo kiểm kê hiện vật thuộc di tích đã được xếp hạng. Trong ảnh: Di tích lịch sử quốc gia Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh

image002 copy copy copy copy copy copy copy

Theo quy chế, UBND tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước đối với toàn bộ di tích trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh. Sở VH,TT&DL chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh. UBND cấp huyện thực hiện việc quản lý nhà nước về di tích trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. Phòng VH&TT chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn huyện. Về công tác quản lý di tích, quy chế nêu rõ, di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt giao UBND cấp huyện trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị. Riêng đối với di tích quốc gia Nhà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành), tiếp tục giao Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng thuộc Sở VH, TT&DL trực tiếp quản lý. Di tích cấp tỉnh, di tích trong danh mục kiểm kê giao UBND cấp xã trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích và danh thắng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người