Tộc Trần Đức (Khánh Thọ, Tam Thái) phát động xây dựng Tộc văn hóa

Sáng ngày 25/4/2019, tộc Trần Đức - Khánh Thọ, xã Tam Thái tổ chức phát động xây dựng Tộc văn hóa và khánh thành nhà thờ Tộc.

image001 copy copy copy copy copy

Lãnh đạo UBND xã Tam Thái trao Quyết định và giấy công nhận

Tộc ước cho tộc Trần Đức - Khánh Thọ

Vào năm Minh mạng thứ 8 (1828), ông Trần Đức Tường từ phương bắc tiến về phương nam chọn làng Nam Phước, phủ Duy Xuyên làm nơi an cư, lập nghiệp lâu dài, tính đến nay đã trải qua 12 đời con cháu. Đến đời thứ 6, ông Trần Đức Ký tiếp tục hành trình về phía nam, lấy vợ là bà Nguyễn Thị Thái và xây dựng cơ nghiệp tại làng Khánh Thọ Đông, phủ Tam Kỳ (nay là thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái) cho đến nay.

Các thế hệ con cháu Tộc Trần Đức - Khánh Thọ, xã Tam Thái đã có nhiều đóng góp cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, được Đảng, Nhà nước công nhận 02 người hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945, 06 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 11 liệt sỹ, 12 thương binh, 21 người có công cách mạng; con cháu trong dòng Tộc có truyền thống hiếu học. Đến nay toàn Tộc có 22 người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học và trên đại học. Tộc Trần Đức - Khánh Thọ luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, giữ gìn nền nếp gia phong, đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng gia tộc ngày càng phồn vinh và phát triển. Tại buổi lễ, UBND xã Tam Thái đã công bố, trao Quyết định và giấy công nhận quy ước xây dựng Tộc văn hóa cho Tộc Trần Đức - Khánh Thọ.

Đình Tâm

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người