Triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019

Sáng ngày 29/3/2018, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Lê Văn Ninh – Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện; đồng chí Ninh Quang Thạnh – HUV, Trưởng phòng VH&TT huyện đồng chủ trì Hội nghị.

VH4

Về dự Hội nghị có đồng chí Hồ Tấn Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Phan Thanh Thám – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện,

VH3

Năm 2018, với sự nổ lực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân địa phương, phong trào "TDĐKXDĐSVH" đã đạt được một số kết quả đáng kể. Toàn huyện có 19.162/21.370 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 89.67%, 60 tộc được công nhận đạt danh hiệu tộc văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 92.3%; 8/10 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, tỷ lệ 80%; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở từng bước phát huy hiệu quả; các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục - thể thao, học tập lao động sáng tạo, khuyến học khuyến tài được phát triển sâu rộng... Năm 2018, toàn huyện có 66/85 thôn, khối phố đạt danh hiệu thôn, khối phố văn hóa, tỷ lệ 77.6%, trong đó có một số thôn đã giữ vững danh hiệu nhiều năm liền. Tiêu biểu như: thôn Thạnh Hòa 1 (Tam Đàn), Phú Lai (Tam Phước) 10 năm liên tục; thôn Khánh Phước (Tam Thái) 9 năm; thôn Tây Yên (Tam Đàn) 8 năm; các thôn Hòa Bình (Tam Thái), Khánh Mỹ (Tam Thành), Lâm Môn (Tam Vinh): 7 năm; các thôn Đàn Trung, Ngọc Giáp (Tam Dân); Phú Thanh (Tam Thành), Tân Vinh (Tam Vinh) 6 năm...

VH2

VH1

Tại Hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng 25 tập thể, 22 cá nhân và gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018; 18 thôn - khối phố văn hóa 3 năm liên tục trở lên. Hội nghị đã thảo luận và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, huyện Phú Ninh phấn đấu 90% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa", trong đó trên 75% giữ vững danh hiệu 3 năm liên tục trở lên. Trên 90% thôn - khối phố văn hoá, trong đó 70% giữ vững danh hiệu thôn - khối phố văn hoá 3 năm liên tục trở lên. Trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Xây dựng 09/11 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh. Có thêm 05 tộc họ ra mắt và 10 tộc họ được công nhận tộc họ văn hóa. Tập trung xây dựng đồng bộ và phát huy hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa - thể thao từ huyện đến thôn...

Ngọc Quang

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người