Kiểm tra hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại Tam Đại, Phú Ninh

Ngày 16/01/2019, Ban Chỉ đạo phong trào (BCĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh do đồng chí Mai Ký - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã Tam Đại, huyện Phú Ninh.

Đoàn đã kiểm tra thực tế việc thực hiện phong trào tại 02 thôn Đại An, Long Sơn, xã Tam Đại và có buổi làm việc với BCĐ huyện tại nhà văn hóa thôn Đại An. Qua kiểm tra cho thấy, phong trào "TDĐKXDĐSVH" của Tam Đại luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyềnđịa phương. Năm 2018, xã Tam Đại có 1.503 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 95.3%; công nhận 4 tộc văn hóa; 6/6 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Tam Đại nói chung, 2 thôn Đại An và Long Sơn riêng còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện do hoạt động của BCĐ phong trào xã, Bna vận động thôn chưa đều. Một bộ phận nhân dân chưa thực sự quan tâm thực hiện phong trào. Tình hình an inh trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn phứt tạp. Việc thực hiện Quy ước thôn gắn với xây dựng nông thôn mới chưa được Ban vận động các thôn quan tâm đúng mức....

IMG 5200

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra, Ban Chỉ đạo xã Tam Đại và huyện Phú Ninh đã kiến nghị với đoàn công tác của BCĐ tỉnh sớm ban hành bảng điểm gia đình văn hóa, thôn - khối phố văn hóa; Tỉnh quan tâm, tháo gỡ khó khăn về việc huy động xã hội hóa để đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Phú Ninh; Hằng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở trong vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, hướng dẫn cách lập hồ sơ, biểu mẫu, thủ tục đề nghị các danh hiệu văn hóa...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Ký - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện phong trào tại huyện Phú Ninh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện và xã Tam Đại, Ban vận động các thôn cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới; có giải pháp cụ thể đối với từng danh hiệu văn hóa... Đối với những kiến nghị của xã, huyện, đoàn công tác đã ghi nhận để báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người