Tọa đàm " Không rải vàng mã, tiền Việt Nam và các loại tiền nước ngoài trên đường đưa tang"

Chiều ngày 18/10/2018, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Phú Ninh tổ chức Tọa đàm về "Không rải vàng mã, tiền Việt Nam và các loại tiền nước ngoài trên đường đưa tang". Đồng chí Nguyễn Văn Dõng – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, đồng chí lê Văn Ninh – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng Ninh Quang Thạnh – HUV, Trưởng phòng VH&TT huyện chủ trì..

TOANCANH

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến đã làm rõ về nguồn gốc và hệ lụy của tục lệ rải vàng mã, tiền Việt Nam và các loại tiền nước ngoài trên đường đưa tang; khẳng định việc làm này ảnh hưởng đến môi trường, an toàn giao thông; làm lãng phí vật chất, tài nguyên thiên nhiên... Đại đức Thích Viên Trừng - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Ninh khẳng định, việc "đốt, rải giấy tiền vàng mã" không phải là tục lệ truyền thống của Việt Nam mà nó có ảnh hướng của Đạo giáo Trung Quốc và cũng khẳng định rằng tục lệ đốt, rải vàng mã càng không phải là tinh thần, bản chất của Phật giáo, đạo Phật hoàn toàn bác bỏ tục lệ mê tín này. Ngoài ra, nhiều đại biểu còn cho rằng, cần đẩy mạnh truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lắp đặt các biển tuyên truyền, nâng cao nhận thức từ trong nhân dân, đặt biệt lưu ý đến các đối tượng như: các tôn giáo, tộc họ, cơ sở dịch vụ mai tán, thầy cúng...; đảng viên, cán bộ phải làm gương mẫu thực hiện trước; đưa nội dung này vào Quy ước thôn văn hóa, tộc văn hóa và trong bảng chấm điểm các danh hiệu văn hóa hằng năm; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, nhắc nhở các trường hợp vi phạm...

TOADAM2

Các đại biểu tham gia thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, đ/c Lê Văn Ninh - PCT UBND huyện-Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" yêu cầu các ban ngành, địa phương chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang, tự giác không rải vàng mã khi đưa tang; xây dựng các tuyến đường không rải vàng mã. Trước hết, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên Người cao tuổi, hội Cựu chiến binh... đi đầu trong việc xóa bỏ dần hủ tục này; các địa phương có kế hoạch giúp đỡ, động viên, thăm viếng gia đình có người qua đời, kết hợp với việc vận động, tuyên truyền gia đình không đốt, rải vàng mã khi đưa tang, hướng đến xây dựng nếp sống văn minh. Các phòng ban chuyên muôn nghiên cứu tham mưu chế tài xử phạt đủ mạnh để việc thực hiện hiệu quả cao hơn; chú trọng công tác khen thưởng kịp thời...

Ánh Nga

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người