Kiểm tra nâng chất tiêu chí số 6 và tiêu chí 16

Nhằm kiểm tra kết quả duy trì tổ chức hoạt động văn hóa đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện các tiêu chí văn hóa ở các xã, qua đó có sự chỉ đạo, hướng dẫn để các địa phương duy trì, nâng cao hiệu quả các hoạt động thiết chế văn hóa và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở trong thời gian đến, ngày 24/7, Sở VH,TT&DL đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện tiêu chí 6 (cơ sở vật chất) và 16 (văn hóa) tại 02 xã Tam, Lãnh, Tam Lộc.

Báo cáo của 2 xã Tam Lãnh và Tam Lộc cho biết, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, UBND và ban quản lý NTM các xã tiếp tục huy động nguồn lực hoàn thiện tiêu chí còn nợ và nâng chất các tiêu chí đã đạt trong đó có tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất) và 16 (văn hóa). Tuy đã được công nhận NTM từ năm 2016 những 02 địa phương vẫn còn nợ một số nội dung của tiêu chí số 6 như: chưa xây dựng khu vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; một số nhà văn hóa thôn chưa xây dựng tường rào, cổng ngõ, các hạng mục phụ trợ; tiêu chí số 16 về văn hóa thiếu bền vững. Hiện, xã Tam Lãnh, Tam Lộc đang triển khai xây dựng khu vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Đến nay, hầu hết các nhà văn hóa thôn đã hoàn thành các công trình phụ trợ, xây dựng tường rào cổng ngõ khang trang, sạch đẹp. Các địa phương cũng đã duy trì và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả...

ntm5

Kiểm tra thực tế tại các Nhà văn hóa thôn.

Đại diện Sở VH, TT&DL tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của 2 xã trong duy trì giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn và chủ động xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực để đầu tư nâng chất tiêu chí. Lãnh đạo Sở VH,TT&DL lưu ý tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang, tuyên truyền, cổ động trực quan, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đối với tiêu chí số 16, các địa phương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các nội dung xây dựng đời sống văn hóa; duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người