Phú Ninh, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017

Sáng ngày 27/3/2018, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH)huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

hn1

Quang cảnh hội nghị 

Về dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, đồng chí Huỳnh Xuân Chính - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Dõng - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Lê Văn Ninh - PCT UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào; gần 200 đại biểu là thành viên BCĐ huyện, xã, đại diện Ban vận động 85 thôn, khối phố; các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào năm 2017.

hn2

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Năm 2017, với sự nổ lực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân địa phương, phong trào "TDĐKXDĐSVH" đã đạt được một số kết quả đáng kể. Toàn huyện có 18.826/21.166 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 88,94%; 68/85 thôn, khối phố văn hoá, tỷ lệ 80%, trong đó nhiều thôn đã giữ vững danh hiệu thôn văn hóa nhiều năm liền như Thạnh Hoà 1- xã Tam Đàn, Phú Lai - xã Tam Phước (9 năm liền); Khánh Phước - xã Tam Thái, Đông Lộc - xã Tam Thành (8 năm liền)...; 55 tộc được công nhận và giữ vững danh hiệu tộc văn hoá; 8 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 88/93 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 94,6%. Năm qua, thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở từng bước phát huy hiệu quả hoạt động, Trung tâm VH-TT các xã, thị trấn phối hợp các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở địa phương...

hn5

hn3

Đ/c Lê Văn Ninh - PCT UBND huyện và Đ/c Huỳnh Xuân Chính - UVBTV - Trưởng BTG huyện ủy

trao giấy khen cho các thôn, khối phố đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục

hn4

Đ/c Phan Thanh Thám - PCT HĐND huyện trao giấy khen cho 8 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017 

hn6

Đ/c  Nguyễn Văn Dõng - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện trao giấy khen cho các  cá nhân và gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017

Hội nghị đã khen thưởng 8 tập thể, 22 cá nhân và gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017; 28 thôn, khối phố văn hóa 3 năm liên tục (2015-2017). Đồng thời thảo luận và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đó là tiếp tục phát triển phong trào "TDĐKXDĐSVH" thực chất, hiệu quả và bền vững. Chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn - khối phố văn hóa, tộc văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc. Phấn đấu năm 2018, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%; có 5 tộc văn hóa được công nhận lần đầu; 10 tộc ra mắt xây dựng tộc văn hóa; 78/85 thôn, khối phố đạt thôn, khối phố văn hóa; 10 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Tin: Ánh Nga - Ảnh: Vạn Trung

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người