Tộc Lê Văn – Trường Thành, Tam Thành phát động xây dựng tộc văn hóa

Ngày 25/3/2018, tộc Lê Văn – thôn Trường Thành, Tam Thành tổ chức phát động xây dựng tộc văn hóa. Đây là tộc đầu tiên của năm 2018 trên địa bàn huyện Phú Ninh phát động xây dựng tộc văn hóa.

tocvh1

Tộc Lê Văn, thôn Trường Thành, Tam Thành phát động xây dựng tộc văn hóa.

Tộc Lê Văn, thôn Trường Thành, xã Tam Thành hiện có 6 chi phái. Con cháu sống quần cư tại địa phương, một số đi làm ăn xa với đủ các ngành nghề. Nhằm phát huy truyền thống của dòng họ, quán triệt luật pháp của Nhà nước và những quy định hiện hành của địa phương, xây dựng tộc đạt danh hiệu tộc văn hóa, tộc Lê Văn, Trường Thành đã xây dựng Tộc ước gồm 3 chương, 24 điều, đề nghị con cháu trong gia tộc tích cực thực hiện nghiêm túc có kết quả, trong đó quy định tập thể con cháu trong Tộc dâng hương ở nhà Tộc ít nhất 4 lần (tết nguyên đán, tết Xuân, tết Thu và Đông chí). Hằng năm, đến các ngày lễ hội đồng gia tộc báo cáo kết quả hoạt động của Tộc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến.

tocvh2

Đại diện Hội đồng gia tộc trao Tộc ước cho các chi phái.

Tại buổi lễ phát động, tộc Lê Văn đã thông qua quyết định thành lập Hội đồng gia tộc và trao tộc ước cho đại diện các chi phái để tiếp tục vận động con cháu thực hiện.

Năm 2018, huyện Phú Ninh phấn đấu có thêm 10 tộc ra mắt tộc và công nhận 05 tộc văn hóa.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người