bannergis

Tổng kết đánh giá, xếp hạng thi đua các phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao cụm đồng bằng năm 2017

Ngày 24/11/2017, Cụm phòng Văn hóa – Thông tin (VH-TT), Trung tâm Văn hóa -Thể thao (VH-TT) 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam do huyện Phú Ninh làm Cụm trưởng đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá, xếp loại thi đua năm 2017. Hội nghị nhằm mục đích đánh giá kết quả hoạt động của ngành văn hóa các chuyện, thị, thành phố của cụm thi đua sau 01 năm thực hiện kế hoạch công tác của ngành, đồng thời làm cơ sở để đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin – Truyền thông xem xét, công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác thi đua khen thưởng.

toancanh

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, ông Võ Văn Thơ – Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông.

a ninh

Đ/c Lê Văn Ninh - PCT UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Theo kết quả đánh giá của cụm đồng bằng phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT các huyện, thị, thành phố năm 2017, phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT các địa phương trong cụm đã tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của cấp ủy đảng, HĐND, kế hoạch chương trình công tác của UBND huyện, thị, thành phố tại địa phương. Theo thống kê năm 2017 đa số các đơn vị thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên các lĩnh vực hoạt động của ngành do UBND huyện, thị, thành phố, SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin – Truyền thông giao. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, gia đình, tuyên truyền cổ động trực quan tiếp tục phát triển sâu rộng. Các địa phương đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao năm 2017; phối hợp Sở VH,TT&DL đề nghị Tỉnh thống nhất chủ trương khai thác một số tuyến, điểm du lịch mới như: Làng du lịch cộng đồng Triêm Tây, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn; Làng Nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ; Điểm đón khánh du lịch tại Cảng cá An Hòa, xã Tam Giang, huyện Núi Thành; cấp phép mở rộng khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh...

tttt

Họp xếp loại thi đua lĩnh vực Thông tin và truyền thông

Hội nghị đã giới thiệu và bầu phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT thành phố Tam Kỳ làm cụm trưởng, Thăng Bình làm cụm phó cụm thi đua đồng bằng ngành văn hóa năm 2018.

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh