bannergis

Tam Đại, Tọa đàm xây dựng Tộc văn hóa

Ngày 15/9/2017, UBND xã Tam Đại phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức Tọa đàm xây dựng Tộc văn hóa trên địa bàn.

Tại buổi toạ đàm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Đại đã báo cáo công tác xây dựng tộc văn hóa trong thời gian qua. Hiện nay toàn xã Tam Đại có 16 tộc; trong đó 5 tộc đã tổ chức lễ phát động ra mắt tộc văn hóa và đã có 3 tộc được UBND xã công nhận. Hằng năm các tộc đều tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các con, cháu có thành tích xuất sắc trong học tập với số tiền trên 20 triệu đồng. Nhiều tộc đã có cách làm hay, phù hợp, điển hình như tộc Thái (thôn Long Sơn) xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của gia tộc; tộc Phan Văn (thôn Đông Tây) duy trì họp Hội đồng gia tộc và các ban mỗi quý một lần, con cháu trong tộc mỗi năm họp 2 lần vào mùng 10 tháng 3 và 14 tháng 7 âm lịch; tộc Phan Đình (thôn Trung Đàn) xây dựng tộc họ không có người sinh con thứ 3 trở lên, không có tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình; tộc Phạm (thôn Đại Hanh) tích cực hỗ trợ các gia đình khó khăn trong tộc... Song song, nhiều tộc đã chú trọng xây dựng Tộc ước, vận động con cháu không vi phạm pháp luật, không mê tín dị đoan, tham gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, giáo dục các thành viên, con, cháu trong họ tộc giữ gìn tốt nề nếp gia phong.

toadamtocho

Quang cảnh Tọa đàm xây dựng Tộc văn hóa.

Các đại biểu tại buổi tọa đàm đã thảo luận, chia sẻ những thuận lợi cũng như khó khăn về các hoạt động của tộc, việc vận động con cháu đóng góp kinh phí để xây dựng nhà thờ tộc, công tác tổ chức, tinh thần trách nhiệm của Hội đồng gia tộc..., đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào trong tộc của mình.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh