TÀI LIỆU HỎI ĐÁP VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị ở cơ sở và an ninh trật tự xã hội ở

Tập trung phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường cảnh quan

donvesinh

Sáng ngày 8/9/2015, đ/c Nguyễn Phi Thạnh – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì làm việc với các ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nhìn chung tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015 cơ bản

Tam Vinh trên đường về đích xây dựng nông thôn mới

tv1

Năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội của xã Tam Vinh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và tương đối toàn diện. Xã đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã

Tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí NTM của các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2015

abc

Thông tin về tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí NTM của 7 xã (trừ Tam Phước, Tam An, Tam Thành), ông Trần Ngọc Bằng – Phó Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới huyện Phú

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nay đến cuối năm 2015

tuyentruyenntm

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Ninh – PCT UBND huyện tại cuộc họp bàn kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM từ nay đến cuối năm 2015.

Nội dung đợt cao điểm tập trung tuyên truyền các tiêu chí đã đạt được, cần đạt được của 5 địa

Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới trong năm 2015

ntm copy

Sáng ngày 22/7, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – PBT, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới để nghe tình hình triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2015 và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tham dự cuộc

Văn phòng điều phối NTM huyện kiểm tra, đôn đốc tình hình xây dựng nông thôn mới tại địa phương

ntm

Chiều ngày 20/7, Văn phòng điều phối NTM huyện Phú Ninh đã phối hợp với các ngành có liên quan ở huyện tổ chức làm việc với UBND, Ban quản lý NTM xã Tam Thái về kiểm tra, đôn đốc tình hình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đây là đơn vị cuối

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người