Tập trung đầu tư thiết chế văn hóa- thể thao cơ sở ở Phú Ninh

nvh

Những năm qua, công tác xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao (VH-TT) cấp xã, thôn trên địa bàn huyện Phú Ninh đã trở thành chương trình lớn, có sức lan tỏa và thu hút cả cộng đồng tham gia. Đặc biệt, từ khi chương trình mục tiêu quốc gia về xây

Trồng ngô trên đất lúa chuyển đổi cho hiệu quả kinh tế

ngotamloc

Sáng ngày 24.9, Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Phú Ninh tổ chức hội thảo mô hình trồng ngô trên chân đất lúa chuyển đổi.

Hè Thu 2015, Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Phú Ninh đã thí điểm mô hình trồng ngô trên chân đất lúa không chủ động

Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Nam: Nhiều khúc ca đi vào lòng người

DSC02072

Tối ngày 22/9, tại nhà văn hóa huyện Phú Ninh diễn ra Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã nông thôn mới tỉnh Quảng Nam lần thứ I/2015. Tham gia liên hoan có 18 đoàn nghệ thuật các xã nông thôn mới đại diện cho 18 huyện, thành phố toàn tỉnh, vòng

Xã Tam An: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Khi phong trào xây dựng nông thôn mới được phát động trong cả nước, với quyết tâm cao độ, đảng bộ và nhân dân xã Tam An đã bắt tay ngay vào thực hiện phong trào và đưa xã nhà trở thành một điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới.

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị ở cơ sở và an ninh trật tự xã hội ở

Tập trung phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường cảnh quan

donvesinh

Sáng ngày 8/9/2015, đ/c Nguyễn Phi Thạnh – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì làm việc với các ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nhìn chung tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015 cơ bản

Tam Vinh trên đường về đích xây dựng nông thôn mới

tv1

Năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội của xã Tam Vinh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và tương đối toàn diện. Xã đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh