Hiệu quả từ chuyển dịch cơ cấu cây trồng

1

Khi triển khai thực hiện Đề án xây dựng NTM vào năm 2011, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tam Lộc-Phú Ninh vẫn trong điều kiện khó khăn về đất đai, thời tiết; Vụ đông xuân hằng năm mưa lạnh kéo dài, cuối vụ xảy ra nắng hạn làm ảnh hưởng đến

Xây dựng ntm ở huyện Phú Ninh

Vai trò của Đảng trong xây dựng ntm tại Tam Đàn

Tam Thái khởi sắc nông thôn mới

Tam Lộc thắp sáng đường quê

tl

Lập thành tích chào mừng huyện Phú Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới năm 2015 và chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ( 30/4/1975-30/4/2016) và ngày Quốc tế lao động ngày 1/5. Sáng ngày

Sắc mới Đàn Trung

dantrung

Thôn Đàn Trung xã Tam Đàn huyện Phú Ninh nơi có di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đình Chiên Đàn, quê hương của danh tướng Kiều Phụng thời Quang Trung và là nơi diễn ra cuộc đấu tranh Miếu Trắng- Chiên Đàn (1954) đi vào sử sách như một minh chứng

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ CÂY TIÊU TRÊN ĐẤT PHÚ NINH

trongtieu

Những năm trước đây, với nông dân Phú Ninh cây tiêu vẫn chưa là cây trồng thực sự thu hút sự đầu tư, chăm bón. Song, từ việc các CLB hồ tiêu được thành lập tại các địa phương, cùng với giá trị thực sự của nó đem lại, người nông dân Phú Ninh đã dần

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người