Cán bộ, công nhân viên chức huyện ra quân hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

NTM1

Thực hiện sự phân công của UBND huyện Phú Ninh về việc hỗ trợ, giúp đỡ khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDC NTMKM) tại 10 thôn xây dựng điểm trên địa bàn huyện, ngày 19/5, 6 Tổ hỗ trợ của huyện đã ra quân giúp 6 thôn xây dựng gồm: thôn Thạnh Hòa 1

XÂY DỰNG NTM - KHU DÂN CƯ KIỄU MẪU - CÁCH LÀM CỦA TỈNH HÀ TĨNH

Thành lập 10 Tổ công tác giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

NTM

UBND huyện vừa có văn bản phân công Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện giúp đỡ thôn trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại 10 thôn điểm của huyện. Theo đó, huyện đã thành lập 10

Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các xã đã đạt chuẩn NTM giai đọan 2011-2015 và năm 2016

ntm

Ngày 10/4, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu của tỉnh đã tiến hành làm việc với UBND huyện Phú Ninh về kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã đã đạt chuẩn NTM giai đọan 2011-2015 và năm 2016

THÔN AN TRUNG: XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

ntmkm

Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Phú Ninh về việc phân công các chi bộ cơ quan, đoàn thể giúp đỡ thôn, khối phố xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong toàn huyện; Sáng ngày 4 tháng 4 năm 2018, Chi bộ Hội quần chúng huyện Phú Ninh đã

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018

ntm1

Chiều ngày 23/3/2018, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo nông thôn mới (NTM) huyện đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm

Phú Ninh công bố quy hoạch phát triển nông nghiệp

Quy hoach lua

Trên cơ sở dựa vào điều kiện tự nhiên, lợi thế của từng vùng và nhu cầu thị trường sản phẩm hàng hóa, UBND huyện Phú Ninh vừa mới công bố quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người