Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2016-2018)

Ngày 22/01, huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018.

Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Ninh đã huy động 100.060 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Ngoài ra, huyện chủ động huy động đóng góp từ các doanh nghiệp thông qua việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, các công trình công cộng như trường học, trạm y tế, điểm vui chơi cho trẻ em; đặc biệt là sự đóng góp của người dân bằng tiền, đất đai, cây cối, ngày công... để thực hiện chương trình. Đến nay, Phú Ninh còn 546 hộ nghèo, tỷ lệ 2,45%, giảm 0,94%; 432 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,94%, giảm 2,04% so với 2016. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 61,09%, lao động phi nông nghiệp đạt 60,25%; 92,09% lao động có việc làm thường xuyên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, với nông nghiệp – công nghiệp xây dựng – thương mại dịch vụ là 17,3%-46,3%-36,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36,5 triệu đồng/năm, so năm 2016 tăng 7,5 triệu đồng/người.

NTM1

Quang cảnh Hội nghị Sơ kết 3 năm xây dựng NTM 2016-2018

Đối với huyện nông thôn mới (NTM|), đã hoàn thành 6/9 tiêu chí theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Tiêu chí 01 (quy hoạch), tiêu chí 03 (thủy lợi), tiêu chí 4 (điện), tiêu chí 6 (sản xuất), tiêu chí 8 (an ninh trật tự) và tiêu chí 9 (chỉ đạo xây dựng NTM). Tập trung chỉ đạo các xã nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM theo Quyết định 756 của UBND tỉnh, 02 xã Tam Phước, Tam Thái lập phương án xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Qua rà soát đánh giá thực chất có 5/10 xã đạt 19/19 tiêu chí (Tam Phước, Tam Đàn, Tam Thái, Tam Lãnh, Tam Thành), 3/10 xã đạt 18/19 tiêu chí (Tam Lộc, Tam Đại, Tam Dân), 02/10 xã đạt 17/19 tiêu chí (Tam An và Tam Vinh). Phê duyệt phương án của 22 thôn xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đến nay, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn tại 10 thôn điểm là 6,4/10 tiêu chí, 10 thôn bổ sung đạt 3,6 tiêu chí/thôn.

NTM2

Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng chương trình NTM.

Thông qua chương trình xây dựng NTM, hệ thống chính trị cơ sở từng bước được củng cố, tăng cường; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở. Chất lượng y tế, giáo dục ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, từng bước cảnh quan nông thôn khởi sắc.

NTM3

Đồng chí Huỳnh Xuân Chính -  Phó Bí thư huyện tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng chương trình NTM.

Năm 2019, huyện Phú Ninh phấn đấu đạt 4 mục tiêu gồm: hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM và 10/10 xã đạt 19/19 tiêu chí theo Quyết định 756 của UBND tỉnh; Đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu đối với 03 thôn không sáp nhập (Hòa Bình, Cây Sanh, Cẩm Khê); với 07 thôn sáp nhập, đạt 100% tiêu chí theo phương án ban đầu và ít nhất 60% tiêu chí theo phương án bổ sung. Phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch "Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu" và "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" theo Quyết định 3816 của UBND tỉnh và Quyết định 691 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành dứt điểm thanh toán nợ và quyết toán dự án tồn đọng trong xây dựng NTM. Để đạt được các mục tiêu này, huyện đã xác định 09 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung triển khai thực hiện.

Dịp này, 10 tập thể - 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM giai đoạn (2016 – 2018) đã được huyện Phú Ninh tuyên dương khen thưởng.

Kim Thạch

Tin mới

Các tin khác